28/06 2018

Kammarrätten ger Siren rätt mot Polisen

Siren tog strid mot Polismyndighetens maskning i uppsägningsärenden – och kammarrätten ger nyhetsbyrån rätt.

Därmed blir det lättare att granska hur det går till när Polisen gör sig av med anställda.

 

När myndigheter hanterar personalärenden som rör anställning och disciplinansvar så ska uppgifterna vara offentliga. Det står tydligt i en specifik paragraf i offentlighets- och sekretesslagen (39 kap. 2 § andra stycket).

Offentligt anställda ska helt enkelt inte kunna straffas eller avskedas utan att besluten går att följa upp.

Men trots lagtextens tydlighet maskade Polisen flera uppgifter, bland annat om tidigare omplaceringar, i uppsägningsärenden som lämnades ut till Siren. När nyhetsbyrån ifrågasatte maskningen hävdades att just ärenden om skiljande från anställning inte var att betrakta som anställningsärenden, och beslutet att inte lämna ut uppgifterna stod fast.

Men nu klargör Kammarrätten i Stockholm att Polisen måste lämna ut de tidigare maskade uppgifterna.

Rätten konstaterar, precis som Siren påpekat, att det finns ett behov av öppenhet i den här typen av ärenden som rör myndighetsutövning.

Domen är en seger för offentlighetsprincipen – och för alla polisanställda som inte vill riskera att bli uppsagda genom beslut som inte kan granskas ordentligt.