Banner Image

Kontakt

SIREN
Siren är en bifirma till Panoptes Sweden AB
Box 4211, 102 65 Stockholm
Org.nr 559199-4503

Telefon 08-408 802 00

Redaktionsledning

Matti Larsson

VD

Matti är en av grundarna till Nyhetsbyrån Siren och bolagets vd. Han arbetar bland annat med att vässa nyhetsbyråns affär, ekonomi och verksamhetsmål.

Matti Larsson har tidigare arbetat för Bertelsmannkoncernen, som chefredaktör för Nyhetsbyrån PM och TV-Magasinet. Han har också haft ledande funktioner på Nyhetsbyrån FLT, Förenade Landsortstidningar, och varit reporter på Aftonbladet och Barometern. Matti Larsson är en av författarna till böckerna Svensk Maffia – en kartläggning av den organiserade brottsligheten (Norstedts, 2007) och Svensk Maffia – fortsättningen (Reporto, 2010).

Matti har en Master of Business Administration, MSc, från Stockholms universitet och läser på ledig tid in en kandidatexamen i litteraturvetenskap. Han har också studerat bland annat medie- och kommunikationsvetenskap, Mellanösternkunskap och kinesiska på universitet och högskolor i Lund, Kalmar och Göteborg. Journalist blev han på Skurups folkhögskola.

År 2007 och 2011 nominerades Matti Larsson till Föreningen Grävande Journalisters guldspade. Han sitter också i styrelserna för arkivbolaget Acta Publica och konsultbolaget Sparkwood Avenue. Under åren 2010 till 2015 drev han Reporto – förlaget för undersökande journalistik, med flera prisaktuella journalistiska verk på utgivningslistan.

LÄS MER

Chefredaktör

Ulf Fahlén har ansvaret för Nyhetsbyrån Sirens arbete. Han ser till så att myndigheterna följer offentlighetsprincipen, tar ställning till publicistiska beslut och utvärderar löpande vilka handlingar som är värda att granska extra noga.

Ulf jobbar även med att coacha Sirens reportrar. Han går igenom texter och underlag, och tittar en extra gång för att se till så att alla nyheter vi tar fram är korrekta och vinklade på bästa sätt.

Ulf har en bakgrund på Arbetarbladet och på Expressen, och har även flera års erfarenhet som reporter på Siren. Utöver en journalistutbildning för akademiker från Södertörns högskola har Ulf en kandidatexamen i kulturantropologi från Uppsala universitet, kryddad med statskunskap och nationalekonomi.

LÄS MER

Martin Fredriksson

CTO

Martin Fredriksson är CTO för Panoptes Sweden där både researchföretaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren ingår. Han ansvarar för hela bolagets teknikutveckling, och trimmar allt från databaser till redaktionella system med den senaste tekniken. Martin är bland annat hjärnan bakom Sirens SJP-nominerade nyhetsrobot Robotea.

 

Martin började som researcher på TV3:s granskande samhällsprogram Insider, och grundade därefter arkivbolaget Piscatus 2010. År 2013 avslöjade han näthatande politiker tillsammans med Expressen i artikelserien ”SD och näthatet”. Publiceringarna ledde till att flera politiker avgick. Martin Fredriksson vann senare Guldspaden samt nominerades till Stora journalistpriset i kategorin Årets avslöjande. Martin har även jobbat med Uppdrag granskning och Kalla fakta.

LÄS MER

Marknad

Anders Nilsfors

Marknadsansvarig

Anders Nilsfors är en av Nyhetsbyrån Sirens grundare. Han värvar kunder, hanterar avtal och har hand om relationerna med användarna.

Han har genom åren bland annat jobbat vid nyhetsdesken och som redaktionschef.

Har många års erfarenhet inom journalistiken. Under en period arbetade han som reporter på Barometern-OT i Kalmar och dessförinnan på Lokaltidningen Mitt i. På Förenade Landstortstidningar, FLT, skötte han under ett par år domstols- och myndighetsbevakningen åt byråns kunder.

Anders är utbildad vid Journalisthögskolan i Stockholm. I botten finns också en teaterutbildning på Skara Skolscen, vilket ledde till lite småjobb på Dramaten och Stockholms stadsteater.

LÄS MER

Marknadsansvarig

Peter har under många år löpande bistått Siren med bolagets affärsutveckling och tillväxt. Han ansvarar för flera av nyhetsbyråns största mediekunder.

Peter har även stått för en stor del av de senaste årens specialutvecklade tjänster för kommuner, landsting och privata företag.

I bagaget har han en bred erfarenhet som konsult, entreprenör och vd, med fokus på mediemarknaden och digital tjänsteutveckling i olika former. Han har även erfarenhet från andra branscher och har jobbat mycket internationellt. Peter är en starkt engagerad person, såväl i sina kunder och uppdrag som i viktiga samhällsfrågor, vilket också det passar mycket väl in i rollen för Siren.

Som utbildning har Peter en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har även genomgått Tidningsledarutbildningen vid JMG i Göteborg.

LÄS MER

Redaktion

Lovisa Bornold

Arkivarie

Lovisa Bornold jobbar som arkivarie, med ansvar för att ordna de tusentals allmänna handlingar som varje dag kommer in till Nyhetsbyrån Siren och Acta Publica på bästa sätt.

Sirens och Acta Publicas databaser innehåller över 100 miljoner dokument och i hennes arbetsuppgifter ingår även att ta hjälp av den senaste AI-tekniken för att utveckla sortering och utvinning av information.

Lovisa har mångårig erfarenhet av arbete som arkivarie och registrator inom kommunal och statlig verksamhet, bland annat på Järfälla kommun, Sida, Stockholms universitet och Regeringskansliet. 

Utöver arkivarie så är hon utbildad kulturvetare med konstvetenskap som huvudämne.

LÄS MER

Redaktionsassistent

Jack Carlsson har jobbat på Siren sedan 2008. Jack är Sirens “runner”. Han cyklar bland annat genom Stockholm för att se till så att handlingar från Åklagarmyndigheten når Sirens kunder så fort som möjligt.

Jack kan det mesta om hur offentlighetsprincipen fungerar i praktiken, hur registratorerna arbetar, och vad som krävs för att samspelet mellan journalister och myndigheter ska fungera smidigt.

Jack bearbetar och skickar ut handlingar från bland annat tingsrätterna, förvaltningsrätterna, Allmänna reklamationsnämnden, Justitiekanslern och Polisen. Han ser också till att alla de handlingar som fortfarande levereras via fysisk post kommer in i Sirens system på rätt sätt.

LÄS MER

Gunnar Jakobsson

Intakereporter

Gunnar nyhetsvärderar en stor del av de offentliga handlingar som kommer in till Siren. Han hittar dagligen nyheter i material från så vitt skilda myndigheter som Skolinspektionen, Arbetsmiljöverket och Statsheraldikern.

Nyheterna kan bestå av människoöden som berör, intressanta historier som sticker ut, eller relevanta händelser av ett mer akut slag. Det kan handla om allt ifrån ett myndighetsavgörande som påverkar en persons liv fundamentalt, till att ett ovärderligt fornfynd från järnåldern har hittats i någons trädgårdsland. De underlag som har potential att bli de viktigaste nyheterna lyfter han, och skickar vidare till riksreportern.

Innan han kom till Siren arbetade Gunnar som journalist på flera olika lokaltidningar i Stockholmsområdet. Senast var han multireporter på Nynäshamns Posten, där han under många år jobbade med text och bild, samt även med redigering och webb-tv.

Förutom utbildningen Journalistik och multimedia på Södertörns Högskola har han även en magisterexamen i filosofi, med idéhistoria, från Södertörn och Stockholms universitet.

LÄS MER

Fredrik Johansson

Riksreporter

Fredrik ansvarar för de utskick som har potential att bli nyheter på nationell nivå. Arbetet innebär journalistisk research och intervjuer med experter och makthavare inom alla samhällsområden.

Fredriks nyheter resulterar i en mängd publiceringar i Sveriges största medier.

Fredrik har tidigare arbetat som reporter på Direktpress, Upsala Nya Tidning och Gefle Dagblad, samt som frilansjournalist med bland annat näringslivsprofil. Han har en magisterexamen i journalistik och en magisterexamen i historia och freds- och konfliktforskning från Uppsala universitet.

LÄS MER

Intakeredaktör

Per Larssons främsta uppgift är att se till att Sirens användare får tillgång till domar och beslut från Sveriges domstolar. Han går noggrant igenom handlingar från bland annat kammarrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

Per skickar ut domarna så snart de samlats in, dels som dokument i dagens domstolspaket och dels i form av enskilda nyheter. Han säkerställer också att alla domar faktiskt har kommit in till Siren, och håller kontakt med landets samtliga domstolar för att göra kompletterande begäran om handlingar.

Journalistik läste Per vid Skurups folkhögskola. Han har också utbildat sig till gymnasielärare vid Uppsala universitet och har bland annat läst kurser i statskunskap, sociologi och religionshistoria.

Tidigare arbetade Per inom DirektPress, där han var reporter på ett flertal av Stockholms lokaltidningar.

LÄS MER

Claudia Montecinos Castro

Intakeredaktör

Claudia Montecinos Castro hanterar dagligen hundratals myndighetshandlingar som skickas ut som nyheter, bland annat till Sirens många nischkunder. Mycket av det dagliga arbetet går ut på att sortera stora mängder information snabbt – och på rätt sätt.

Därtill sköter Claudia Sirens kundsupport och hjälper våra användare att lösa problem som uppstår.

Claudia är utbildad kvalificerad researcher och har jobbat som frilansjournalist för Utbildningsradion och Sveriges Radio. Hon har en kandidatexamen i etnologi från Södertörns högskola och har också läst kurser i medie- och kommunikationsvetenskap.

LÄS MER

Kriminalreporter

Erika Nekham jobbar som kriminalreporter med ansvar för bevakningen av rättsvårdande myndigheter, bland annat Polisen, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och de allmänna domstolarna.

Parallellt med nyhetsarbetet bidrar Erika till att bygga Acta Publicas kunskap om fenomen som organiserad brottslighet och extremism genom avancerad research. Kunskapen om relevanta aktörer och organisationer i nämnda miljöer kommer även till användning i Sirens nyhetsbevakning.

Erika har tidigare arbetat i nära tio år på TT Nyhetsbyrån, också där med krimbevakning. Hon har även en bakgrund som programledare och producent på P4 Gävleborg, och som reporter på SVT Nyheter.

Under sin tid som reporter på TT Nyhetsbyrån läste Erika in en kandidatexamen i kriminologi på Högskolan i Gävle.

LÄS MER

Databasreporter

Anna Norberg är reporter med särskilt ansvar för databasjournalistik och webbgrafik. Hon jobbar med statistikgräv utifrån flera olika ämnesområden, både på lokal- och riksnivå.

Anna går dagligen igenom en mängd datakällor, för att hitta de mest relevanta nyheterna just nu. Sirens datajournalistik får ofta stort genomslag, och refereras av skribenter på allt från ledarsidor till nischsajter. Anna belyser förhållanden som berör stad såväl som landsbygd, minoriteter såväl som majoriteter, och stora kommuner såväl som små.

Anna Norberg kommer närmast från Sveriges Radio Ekot, men har också arbetat som journalist på bland annat TT Nyhetsbyrån och Metro. Anna Norberg har journalistutbildningar från JMK i Stockholm och Goldsmiths College i London. Hon har även studerat datajournalistik och databasprogrammering.

LÄS MER

Teknikredaktör

Robin Orling ansvarar för att samspelet mellan Sirens tekniska processer och journalistiska avvägningar fungerar som det ska. Han är hjärnan bakom det mesta av innehållet från nyhetsroboten Robotea, och jobbar även med att dra nytta av den senaste AI-utvecklingen i de redaktionella processerna.

Robotea är en väv av avancerade skript som skapar automatiserade nyhetstexter utifrån allmänna handlingar. Men den klarar sig inte utan Robins hjälp. Han formulerar texter, ser över flöden, kvalitetssäkrar och utvecklar processerna så att det nyhetsmaterial som når Sirens användare är så fylligt som möjligt.

Därutöver driver Robin på utvecklingen av Sirens övriga redaktionella system, för att underlätta arbetet med att hantera de tusentals handlingar som varje dag kommer in till redaktionen.

Robin har en examen i lingvistik från Uppsala universitet och har studerat journalistik på Södertörns högskola. Han har tidigare gjort praktik på Språktidningen och på Forskning och Framsteg.

LÄS MER

Florencia Rovira Torres

Medicinreporter

Florencia Rovira Torres är medicinreporter med ansvar för nyheter inom hälso- och sjukvårdssektorn. Hon sköter bevakningen av exempelvis Inspektionen för vård och omsorg, regionerna, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Hon gör även mer tidskrävande granskningar och analyserar omfattande statistik. Nyheterna plockas upp av riks-, nisch- och lokalmedier.

Florencia har en masterexamen i journalistik och har tidigare bland annat varit redaktör på Nyhetsmagasinet ETC, utrikeschef på det uruguayanska veckomagasinet Brecha, redaktör på nyhetsbyrån AFP (Agence France Presse) och reporter och redaktör på tidningen Le Monde.

 

Hon har belönats med Googles pris för innovation i journalistik (Prix Google de l’innovation en journalisme) för skapandet av en webbapplikation som beräknar och jämför löner enligt yrke, ålder, kön, och boendeort i Frankrike.

 

Utöver journalistiken så har Florencia bland annat jobbat som forskningsassistent på Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.

LÄS MER