Banner Image

Kontakt

SIREN
Swedish Information, research & news AB
Björns Trädgårdsgränd 1, 116 21 Stockholm
Org.nr 556631-7722

Telefon 08-408 802 00
Fax 08-458 11 73

Redaktionsledning

VD

Matti är en av grundarna till Nyhetsbyrån Siren och bolagets vd. Han arbetar bland annat med att vässa nyhetsbyråns affär, ekonomi och verksamhetsmål.

Matti Larsson har tidigare arbetat för Bertelsmannkoncernen, som chefredaktör för Nyhetsbyrån PM och TV-Magasinet. Han har också haft ledande funktioner på Nyhetsbyrån FLT, Förenade Landsortstidningar, och varit reporter på Aftonbladet och Barometern. Matti Larsson är en av författarna till böckerna Svensk Maffia – en kartläggning av den organiserade brottsligheten (Norstedts, 2007) och Svensk Maffia – fortsättningen (Reporto, 2010).

Matti har en Master of Business Administration, MSc, från Stockholms universitet och läser på ledig tid in en kandidatexamen i litteraturvetenskap. Han har också studerat bland annat medie- och kommunikationsvetenskap, Mellanösternkunskap och kinesiska på universitet och högskolor i Lund, Kalmar och Göteborg. Journalist blev han på Skurups folkhögskola.

År 2007 och 2011 nominerades Matti Larsson till Föreningen Grävande Journalisters guldspade. Han sitter också i styrelserna för arkivbolaget Acta Publica och konsultbolaget Sparkwood Avenue. Under åren 2010 till 2015 drev han Reporto – förlaget för undersökande journalistik, med flera prisaktuella journalistiska verk på utgivningslistan.

LÄS MER

Nyhetschef

Ulf Fahlén sköter Sirens inhämtning av nyhetsmaterial. Han ser till att myndigheterna följer offentlighetsprincipen, och utvärderar löpande vilka handlingar som är värda att granska extra noga.

Ulf jobbar även med att coacha Sirens reportrar. Han går igenom texter och underlag, och tittar en extra gång för att se till att alla nyheter vi tar fram är korrekta och vinklade på bästa sätt.

Ulf har en bakgrund på Arbetarbladet och på Expressen, och har även flera års erfarenhet som reporter på Siren. Utöver en journalistutbildning för akademiker från Södertörns högskola har Ulf en kandidatexamen i kulturantropologi från Uppsala universitet, kryddad med statskunskap och nationalekonomi. Han har även pluggat programmering för journalister hos datajournalisterna på Journalism++, och franska på Accord Ecole de Langues i Paris.

LÄS MER

Martin Fredriksson

CTO

Martin Fredriksson har hand om Nyhetsbyrån Sirens redaktionella teknikutveckling. Martins uppgift är främst att utveckla robotjournalistiken och skapa nya automatiska processer.

Dessutom hanterar han olika tekniska frågor som uppstår i redaktionens dagliga arbete.

Martin började som researcher på TV3:s granskande samhällsprogram Insider, och grundade därefter arkivbolaget Piscatus 2010. År 2013 avslöjade han näthatande politiker tillsammans med Expressen i artikelserien ”SD och näthatet”. Publiceringarna ledde till att flera politiker avgick. Martin Fredriksson vann senare Guldspaden samt nominerades till Stora journalistpriset i kategorin Årets avslöjande. Martin har även jobbat med Uppdrag granskning och Kalla fakta.

Vid sidan om arbetet på Siren är Martin även CTO åt arkivbolaget Acta Publica. Acta Publica bildades 2016, efter en sammanslagning av Piscatus och Nyhetsbyrån Sirens arkiv Sirenarkivet.

LÄS MER

Marknad

Anders Nilsfors

Marknadsansvarig

Anders Nilsfors är en av Nyhetsbyrån Sirens grundare. Han värvar kunder, hanterar avtal och har hand om relationerna med användarna.

Han har genom åren bland annat jobbat vid nyhetsdesken och som redaktionschef.

Har många års erfarenhet inom journalistiken. Under en period arbetade han som reporter på Barometern-OT i Kalmar och dessförinnan på Lokaltidningen Mitt i. På Förenade Landstortstidningar, FLT, skötte han under ett par år domstols- och myndighetsbevakningen åt byråns kunder.

Anders är utbildad vid Journalisthögskolan i Stockholm. I botten finns också en teaterutbildning på Skara Skolscen, vilket ledde till lite småjobb på Dramaten och Stockholms stadsteater.

LÄS MER

Marknadsansvarig

Peter har under många år löpande bistått Siren med bolagets affärsutveckling och tillväxt. Han ansvarar för flera av nyhetsbyråns största mediekunder.

Peter har även stått för en stor del av de senaste årens specialutvecklade tjänster för kommuner, landsting och privata företag.

I bagaget har han en bred erfarenhet som konsult, entreprenör och vd, med fokus på mediemarknaden och digital tjänsteutveckling i olika former. Han har även erfarenhet från andra branscher och har jobbat mycket internationellt. Peter är en starkt engagerad person, såväl i sina kunder och uppdrag som i viktiga samhällsfrågor, vilket också det passar mycket väl in i rollen för Siren.

Som utbildning har Peter en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har även genomgått Tidningsledarutbildningen vid JMG i Göteborg.

LÄS MER

Redaktion

Redaktionsassistent

Jack Carlsson har jobbat på Siren sen slutet av 2008. Jack är Sirens “runner”. Han cyklar varje förmiddag runt till myndigheter i Stockholm för att skanna in dagens beslut och domar, som sedan mejlas direkt till redaktionen.

Genom Jacks snabba cykelturer når handlingarna så snabbt som möjligt ut till Sirens många kunder. Han kan det mesta om hur offentlighetsprincipen fungerar i praktiken, hur registratorerna arbetar, och vad som krävs för att samspelet mellan journalister och myndigheter ska fungera smidigt.

På eftermiddagarna bearbetar Jack handlingar från tingsrätten och förvaltningsrätterna, liksom ARN, JK, Polisen, och flera andra myndigheter via mejl. Även handlingar via post sorteras och döps.

LÄS MER

Intakeredaktör

Marie Ericsson hanterar dagligen hundratals myndighetshandlingar som skickas ut som nyheter, bland annat till Sirens många nischkunder. Mycket av det dagliga arbetet går ut på att nyhetsvärdera och snabbt se vad som är intressant - och för vem.

Som intakeredaktör ingår också att ansvara för Sirens kundsupport.

Marie har en kandidatexamen i journalistik med samhällsstudier från Södertörns högskola. Hon har också läst kurser i statskunskap och engelska samt arbetat som webbredaktör och kommunikatör på Globalportalen.

LÄS MER

Jesper Eriksson

Intakereporter

Jesper nyhetsvärderar en stor del av de offentliga handlingar som kommer in till Siren. Han hittar dagligen nyheter i material från så vitt skilda myndigheter som Skolinspektionen, Arbetsmiljöverket och Statsheraldikern.

Nyheterna kan bestå av människoöden som berör, intressanta historier som sticker ut, eller relevanta händelser av ett mer akut slag. Det kan handla om allt ifrån ett myndighetsavgörande som påverkar en persons liv fundamentalt, till ett domstolsbeslut som förändrar svensk rättspraxis. De underlag som har potential att bli de viktigaste nyheterna lyfter han, och skickar vidare till riksreportern.

Jesper har tidigare skrivit om bland annat sport för Expressen, Dagbladet och Norrbottens-Kuriren. Han har även arbetat i flera år som landstingsreporter och länskriminalreporter på Dalarnas Tidningar.

Jesper har läst journalistprogrammet på Mittuniversitet i Sundsvall.

LÄS MER

Fredrik Johansson

Riksreporter

Fredrik ansvarar för de utskick som har potential att bli nyheter på nationell nivå. Två gånger per dag sammanställer han ett PM med Nyhetsbyrån Sirens hetaste nyheter, som skickas ut till kunderna.

Arbetet innebär journalistisk research och intervjuer med experter och makthavare inom alla samhällsområden. Nyheterna resulterar i en mängd publiceringar i Sveriges största medier.

Fredrik har tidigare arbetat som reporter på Direktpress, Upsala Nya Tidning och Gefle Dagblad, samt som frilansjournalist med bland annat näringslivsprofil. Han har en magisterexamen i journalistik och en magisterexamen i historia och freds- och konfliktforskning från Uppsala universitet.

LÄS MER

Databasreporter

Anna Norberg är reporter med särskilt ansvar för databasjournalistik och webbgrafik. Hon jobbar med statistikgräv utifrån flera olika ämnesområden, både på lokal- och riksnivå.

Anna går dagligen igenom en mängd datakällor, för att hitta de mest relevanta nyheterna just nu. Sirens statistiska sammanställningar får ofta stort genomslag, och refereras av skribenter på allt från ledarsidor till nischsajter. Anna belyser förhållanden som berör stad såväl som landsbygd, minoriteter såväl som majoriteter, och stora kommuner såväl som små.

Anna Norberg kommer närmast från Sveriges Radio Ekot, men har också arbetat som journalist på bland annat TT Nyhetsbyrån och Metro. Anna Norberg har journalistutbildningar från JMK i Stockholm och Goldsmiths College i London. Hon har även studerat datajournalistik och databasprogrammering.

LÄS MER

Intakeredaktör

Som intakeredaktör går Robin dagligen igenom ett flöde med handlingar från alla typer av svenska myndigheter. Dessa nyhetsvärderas och skickas sedan vidare till rätt mottagare.

Robin ansvarar även för att alla avgöranden från Sveriges domstolar går ut dagligen, som en del av Sirens domstolspaket. Vid sidan av detta är han en del av Sirens tekniska support,  svarar på frågor samt tar emot synpunkter från Sirens kunder.

Robin har en examen i lingvistik från Uppsala universitet och har studerat journalistik på Södertörns högskola. Innan han började på Nyhetsbyrån Siren arbetade han en period på Språktidningen, samt på Forskning och Framsteg.

LÄS MER

Gunnar Jakobsson

Medicinreporter

Gunnar Jakobsson är medicinreporter med ansvar för nyheter inom hälso- och sjukvårdssektorn. Han sköter bevakningen av exempelvis Inspektionen för vård och omsorg, landsting och regioner, och Folkhälsomyndigheten.

Han gör även mer tidskrävande granskningar och analyserar omfattande statistik. Gunnars nyheter plockas upp av riks-, nisch- och lokalmedier.

Innan han kom till Siren arbetade Gunnar som journalist på flera olika lokaltidningar i Stockholmsområdet. Senast var han multireporter på Nynäshamns Posten, där han under många år jobbade med text och bild, samt även med redigering och webb-tv.

 

Förutom utbildningen Journalistik och multimedia på Södertörns Högskola har han även en magisterexamen i filosofi, med idéhistoria, från Södertörn och Stockholms universitet.

LÄS MER

Intakeredaktör

Per Larssons främsta uppgift är att se till att Sirens användare får tillgång till domar och beslut från Sveriges domstolar. Han går noggrant igenom handlingar från bland annat kammarrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

Per skickar ut domarna så snart de samlats in, dels som dokument i dagens domstolspaket och dels i form av enskilda nyheter. Dessutom bevakar Per inflödet från bland annat Sveriges kommuner och länsstyrelser och ser till att bra nyheter med lokal prägel hamnar hos Sirens användare ute i landet. Nyheter med potentiellt större genomslagskraft lyfter han med riksreportern.

Journalistik läste Per vid Skurups folkhögskola. Han har också utbildat sig till gymnasielärare vid Uppsala universitet och har bland annat läst kurser i statskunskap, sociologi och religionshistoria.

Tidigare arbetade Per inom DirektPress, där han var reporter på ett flertal av Stockholms lokaltidningar.

LÄS MER