Banner Image

Om Siren

Nyhetsbyrån Siren är bäst i Sverige på att bevaka myndigheter. Vi tycker att det är självklart att granska makten – och att nyheter hämtade från sin ursprungskälla är viktigare än någonsin.

Siren värnar om offentlighetsprincipen. Våra journalister kämpar dagligen för ett transparent samhälle, där allmänheten känner till vad som händer i den stora statsapparaten och där inga processer sker i det dolda. Insyn i Myndighetssverige är en förutsättning för demokrati, anser vi. Därför är det med stolthet vi förser landets redaktioner med nyheter baserade på offentliga handlingar.

Vi förenklar och tillgängliggör det som sker på myndighetsnivå, för att ge våra ambitiösa kunder chansen att förmedla det till läsare, tittare och lyssnare över hela Sverige. Kvalitetssäkrat källmaterial är grundläggande för Siren. Hos oss hittar du bara unika nyheter – aldrig andrahandsinformation.