MARIE ERICSSON
JACK CARLSSON
ANNA NORBERG
GUNNAR JAKOBSSON
JESPER ERIKSSON

Välkommen till Nyhetsbyrån Siren

Nyhetsbyrån Siren skapar förutsättningar för bättre journalistik. Vår samhällsbevakning ger landets publicister unika nyheter att förmedla till sina läsare, lyssnare och tittare. Alltid med ett kvalitetssäkrat källmaterial i form av sökbara myndighetshandlingar.

Siren levererar fler än 3000 nyhetsunderlag varje dag – skräddarsydda efter varje enskild användares behov. Våra journalister tar fram korrekt information, förtydligar vad som hänt, och ser till att nyheten når rätt mottagare.

Vi tror på ett öppet samhälle, och på att välinformerade medborgare är en förutsättning för demokrati. Vår ambition är att vara en motkraft i ett samhälle där insyn och transparens allt oftare ger vika för en utbredd sekretess.

LOKALA NYHETER

RIKSNYHETER

MEDICINNYHETER

DOMAR

SKRÄDDARSYDDA NYHETER

DATAJOURNALISTIK

Åklagarmyndigheten måste lämna ut rapporter till Siren

Nu blir det lättare att granska en av landets mäktigaste myndigheter. Åklagarmyndigheten måste lämna ut incidentrapporter efter en...

LÄS FLER NYHETER FRÅN SIREN

Senaste tweeten

JO granskar Försvaret efter att komikern Henrik Schyffert i somras fått en gratis flygtur med JAS 39 Gripen.

SIREN PÅ TWITTER

Nytt på Linkedin

Siren har nyligen kritiserat Åklagarmyndigheten för att bryta mot grundlagen när de inte lämnar ut incidentrapporter. Och kammarrättens domslut ger oss rätt på alla punkter. Rapporterna får in...

SIREN PÅ LINKEDIN