FLORENCIA ROVIRA TORRES
GUNNAR JAKOBSSON
CLAUDIA MONTECINOS CASTRO
FREDRIK JOHANSSON

Välkommen till Nyhetsbyrån Siren

Nyhetsbyrån Siren skapar förutsättningar för bättre journalistik. Vår samhällsbevakning ger landets publicister unika nyheter att förmedla till sina läsare, lyssnare och tittare. Alltid med ett kvalitetssäkrat källmaterial i form av sökbara myndighetshandlingar.

Siren levererar fler över 1 000 nyhetsunderlag varje dag – skräddarsydda efter varje enskild användares behov. Våra journalister tar fram korrekt information, förtydligar vad som hänt, och ser till att nyheten når rätt mottagare.

Nyhetsbyrån Sirens ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö certifierades enligt ISO-standard våren 2023. Ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO-standard är implementerade med planerad revision hösten 2023.

Vi tror på ett öppet samhälle, och på att välinformerade medborgare är en förutsättning för demokrati. Vår ambition är att vara en motkraft i ett samhälle där insyn och transparens allt oftare ger vika för en utbredd sekretess.

LOKALA NYHETER

RIKSNYHETER

MEDICINNYHETER

DOMAR

SKRÄDDARSYDDA NYHETER

DATAJOURNALISTIK

Siren satsar på kvalitet, miljö och arbetsmiljö – först i branschen med ISO-certifiering

Nyhetsbyrån Siren bryter ny mark och blir första nyhetsorganisation i landet att ISO-certifieras för sitt kvalitets-, miljö-, och...

LÄS FLER NYHETER FRÅN SIREN

Nytt på Linkedin

SIREN PÅ LINKEDIN