Banner Image

Domar

Siren är landets största leverantör av domar och andra rättsliga dokument. Vi skannar, ocr-tolkar och distribuerar samtliga rättsfall från samtliga domarstolar i landet. De viktigaste domstolarna besöker vår mobila personal på plats, så att vi kan leverera domar så snabbt som möjligt efter att de gjorts tillgängliga för allmänheten. Handlingarna används av ett stort antal aktörer inom juridisk information.

Jack Carlsson

Redaktionsassistent

Jack Carlsson har jobbat på Siren sen slutet av 2008. Jack är Sirens “runner”. Han cyklar varje förmiddag runt till myndigheter i Stockholm för att skanna in dagens beslut och domar, som sedan mejlas direkt till redaktionen.

Genom Jacks snabba cykelturer når handlingarna så snabbt som möjligt ut till Sirens många kunder. Han kan det mesta om hur offentlighetsprincipen fungerar i praktiken, hur registratorerna arbetar, och vad som krävs för att samspelet mellan journalister och myndigheter ska fungera smidigt.

På eftermiddagarna bearbetar Jack handlingar från tingsrätten och förvaltningsrätterna, liksom ARN, JK, Polisen, och flera andra myndigheter via mejl. Även handlingar via post sorteras och döps.

LÄS MER

Är du intresserad av att abonnera på våra domar?

Kontakta vår marknadsavdelning.

”Sirens vana av att gå igenom allmänna handlingar ger en kvalitetsstämpel.”

Christian Tamker, vd, Acta Publica

Arkivtjänsten Acta Publica sätter full tilltro till Nyhetsbyrån Sirens informationsinsamling. Sirens professionalitet och noggrannhet skapar förtroende - och är avgörande för arkivets kvalitet.

Christan Tamker är VD på Acta Publica, Sveriges största sökbara arkiv för allmänna handlingar. I hans dagliga kontakt med olika kunder, nya såväl som befintliga, är det viktigt att ha en pålitlig leverantör av material i ryggen. Nyhetsbyrån Siren är den enskilt viktigaste pusselbiten.
– Arkivet bygger på det dagliga arbetet hos Siren. De skapar Acta Publicas produkt, säger Christian Tamker.

För Christian Tamker är det av högsta prioritet att informationen i arkivdatabasen är fullständig och korrekt. Han lyfter fram nyhetsbyråns noggrannhet som mycket viktig.
– Sirens vana av att gå igenom allmänna handlingar ger en kvalitetsstämpel, som stärker vårt varumärke. Acta Publica står och faller med deras leverans av material.

Christian Tamker berättar att han har dragit nytta av Nyhetsbyrån Sirens goda rykte vid många olika kundträffar ute i landet. När han nämner Siren som leverantör möts han alltid av positiva reaktioner. Han brukar särskilt framhäva nyhetsbyråns runner, Jack Carlsson.
– Han tar varje dag cykeln till myndigheter och domstolar för att skanna in handlingar, för att så fort som möjligt få ut det till kunderna. Du kan inte få information snabbare, säger Christian Tamker.

LÄS MER
LÄS MER OM VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM OSS

LOKALA NYHETER

RIKSNYHETER

MEDICINNYHETER

DOMAR

SKRÄDDARSYDDA NYHETER

DATAJOURNALISTIK