Banner Image

Domar

Siren är landets största leverantör av domar och andra rättsliga dokument. Vi skannar, ocr-tolkar och distribuerar samtliga rättsfall från samtliga domarstolar i landet. De viktigaste domstolarna besöker vår mobila personal på plats, så att vi kan leverera domar så snabbt som möjligt efter att de gjorts tillgängliga för allmänheten. Handlingarna används av ett stort antal aktörer inom juridisk information.

Jack Carlsson

Redaktionsassistent

Jack Carlsson har jobbat på Siren sen slutet av 2008. Jack är Sirens “runner”. Han cyklar varje förmiddag runt till myndigheter i Stockholm för att skanna in dagens beslut och domar, som sedan mejlas direkt till redaktionen.

Genom Jacks snabba cykelturer når handlingarna så snabbt som möjligt ut till Sirens många kunder. Han kan det mesta om hur offentlighetsprincipen fungerar i praktiken, hur registratorerna arbetar, och vad som krävs för att samspelet mellan journalister och myndigheter ska fungera smidigt.

På eftermiddagarna bearbetar Jack handlingar från tingsrätten och förvaltningsrätterna, liksom ARN, JK, Polisen, och flera andra myndigheter via mejl. Även handlingar via post sorteras och döps.

LÄS MER

Är du intresserad av att abonnera på våra domar?

Kontakta vår marknadsavdelning.

LOKALA NYHETER

RIKSNYHETER

MEDICINNYHETER

DOMAR

SKRÄDDARSYDDA NYHETER

DATAJOURNALISTIK