Banner Image

Datajournalistik

Nyhetsbyrån Sirens redaktion har stor erfarenhet av att sammanställa och analysera datakällor. Genom att samla in statistik med hjälp av olika databaser skapar vi lokalnyheter åt redaktioner i 290 kommuner. Sammanställningarna berör en mängd olika ämnen, och illustreras med hjälp av lättillgänglig, mobilanpassad, grafik.

Redan 2015 nominerades Siren vid Nordic Datajournalism awards – i konkurrens med bland andra NRK och Helsingin Sanomat – för valgranskningen Politiska klassen.

Två år senare nominerades nyhetsbyrån till Stora journalistpriset i klassen årets förnyare för nyhetsroboten Robotea.

Arbetet mot nya tekniska landvinningar pågår ständigt.

Anna Norberg

Databasreporter

Anna Norberg är reporter med särskilt ansvar för databasjournalistik och webbgrafik. Hon jobbar med statistikgräv utifrån flera olika ämnesområden, både på lokal- och riksnivå.

Anna går dagligen igenom en mängd datakällor, för att hitta de mest relevanta nyheterna just nu. Sirens datajournalistik får ofta stort genomslag, och refereras av skribenter på allt från ledarsidor till nischsajter. Anna belyser förhållanden som berör stad såväl som landsbygd, minoriteter såväl som majoriteter, och stora kommuner såväl som små.

Anna Norberg kommer närmast från Sveriges Radio Ekot, men har också arbetat som journalist på bland annat TT Nyhetsbyrån och Metro. Anna Norberg har journalistutbildningar från JMK i Stockholm och Goldsmiths College i London. Hon har även studerat datajournalistik och databasprogrammering.

LÄS MER

Är du intresserad av vår datajournalistik?

Kontakta vår marknadsavdelning.

”Nyhetsbyrån Siren är duktiga på att hitta stoff som är intressant för oss.”

Erik Isberg, nyhetschef, Folkbladet

Länstidningen Folkbladet i Västerbotten är en flitig Sirenanvändare. Varje dag kan deras läsare ta del av aktuella nyheter - som utan Siren inte skulle nå dem.

Inte minst Sirens databasjobb uppskattas av Folkbladets nyhetschef Erik Isberg.
– Statistikutskicken är bra att använda som underlag för att kunna bygga ut och göra större egna case. I kombination med grafiken blir de väldigt användbara, säger Erik Isberg.

Folkbladet är en lokal länstidning som med sin bevakning täcker 15 kommuner i Västerbottens län. Redaktionen är liten, men bevakningsområdet stort. Sirens nyhetstjänst är därför ett viktigt hjälpmedel i jakten på bra nyheter, och nyhetschefen Erik Isberg är nöjd.
– Vi använder oss av flera av Sirens nyheter varje dag. Ibland blir det notiser, ibland större nyhetsupplag. Nyhetsbyrån Siren är duktiga på att hitta stoff som är intressant för oss, säger Erik Isberg.

För Folkbladet är det omöjligt att bevaka centrala myndigheter som Skolinspektionen och Inspektionen för vård och omsorg. Utan Nyhetsbyrån Siren skulle redaktionen därför missa många bra nyheter, berättar Erik Isberg.
– Siren hjälper oss att hålla koll på nyheter i Västerbotten, men som inte är tillgängliga för oss på redaktionen.

LÄS MER

”Vi vill leverera lokala nyheter varje dag. Då är Siren ett viktigt hjälpmedel för oss.”

Helene Claesson, chefredaktör, DirektPress

DirektPress mål är att snabbt kunna leverera lokal nyhetsjournalistik till sina läsare. Nyheter som berör hemmakvarteret. För att öka den lokala prägeln tar de hjälp av Nyhetsbyrån Siren.

Direktpress är en av Sveriges snabbast växande aktörer inom lokal journalistik. Tidningshuset ger idag ut 40 lokala nyhetstidningar med en sammanlagd upplaga på över 1,2 miljoner. Siren är en viktig partner när bolaget expanderar till nya marknader, berättar Helene Claesson, chefredaktör på DirektPress.
– De nyhetsnotiser Siren skickar ut är snabba och raka. Det gör att vi också kan vara snabba. Vi vill leverera lokala nyheter varje dag. Då är Siren ett viktigt hjälpmedel för oss.

Snabbheten är inte det enda DirektPress uppskattar med nyhetsbyrån. Genom att följa Sirens nyhetsflöde noggrant kan redaktionen på DirektPress tidigt upptäcka trender.
– Ser vi att Siren har skrivit om ett flertal anmälningar mot en specifik socialnämnd, så kan vi enkelt avgöra om något större är på gång. Vi kan då tidigt följa upp anmälningarna och göra ett större jobb, säger Helene Claesson.

DirektPress bevakar människors vardag, det som händer i hemmakvarteret. Men det är resurskrävande. Helene Claesson exemplifierar genom att lyfta fram domstolsärenden i framförallt Stockholm och Göteborg.
– I princip allting överklagas. Att våra redaktioner på egen hand skulle kunna hänga med i alla pågående byggärenden i till exempel Mark- och miljödomstolen är omöjligt. Men genom Sirens nyhetstjänst blir det möjligt, säger Helene Claesson.

LÄS MER

”Siren hjälper oss att stärka vår intake och bidrar till att vässa nyhetsarbetet.”

Fredrik Sjöshult, nyhetschef, Expressen

Expressens nyhetschef Fredrik Sjöshult är sedan många år tillbaka en nöjd kund hos Siren. Han tycker att nyhetsbyrån fyller en viktig funktion i jakten på bra nyhetsstoff.

Dessutom är Siren en betydelsefull aktör i kampen för ökad insyn, och minskad sekretess.
– Det är ett problem att det offentliga Sverige gör det svårare för oss journalister. Där gör Siren stor nytta som motvikt genom att ta strid för offentlighetsprincipen och driva fall vidare. Det är värdefullt även för andra medier och i förlängningen för allmänheten.

För Expressen gör Sirens tjänst skillnad.
– Siren hjälper oss att stärka vår intake och bidrar till att vässa nyhetsarbetet.

Fredrik Sjöshult tycker att de nyhetsutskick han får levererade till sig är relevanta och lättillgängliga.
– Sirens redaktörer har bra nyhetsnäsa och sammanfattningarna av det material som skickas ut gör att man enkelt kan avgöra om det är värt att gå vidare med storyn. Det underlag som följer med i pdf-form är värdefullt att ha när man börjar skriva en egen story.

LÄS MER

”Guld värt att få tillgång till uppgifter som vi kan använda som grund till en journalistisk granskning.”

Mikael Bondesson, ekonomichef, Dagens Nyheter

Mikael Bondesson är ekonomichef på Dagens Nyheter. Mikael är en av flera Sirenanvändare på tidningen - och ser nyhetstjänsten som en värdefull tillgång.

Tack vare Siren får Dagens Nyheter chansen att ge sina läsare nyheter som tidningen annars inte skulle ta fram. Som exempel nämner han händelser som sker i kommuner eller orter utanför Stockholm.
– Det gäller även myndigheter utanför Stockholm. Tack vare Siren slipper vi gå igenom deras diarier.

Mikael Bondesson säger att Sirens nyhetsflöde är ett perfekt stöd, som hjälper honom att få en bättre överblick. Han berättar också om nyttan i att få ta del av statistik, kartläggningar och andra typer av data.
– Det är guld värt att få tillgång till uppgifter som vi sedan kan använda som grund till en journalistisk granskning.

Statistisk över att en viss sjukdom ökar, genomgångar av bostäder, till exempel hur många kvadratmeter som människor bor på, rapporter om felbehandlingar. Mikael Bondesson har flera exempel på statistisk, rapporter och annat material från Siren som DN använder för att göra nyheter eller få inspiration till fördjupande granskningar.
– Dessutom, vilket är jätteviktigt, håller man sig ständigt à jour eftersom Siren skickar PM flera gånger om dagen, både till lunch och under eftermiddagen. Det gör att man får en bättre översikt.

LÄS MER
LÄS MER OM VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM OSS

LOKALA NYHETER

RIKSNYHETER

MEDICINNYHETER

DOMAR

SKRÄDDARSYDDA NYHETER

DATAJOURNALISTIK