Banner Image

Riksnyheter

Siren levererar bara egna nyheter. Vi går inte på presskonferenser, gör inga rewrites och skriver inga texter utifrån pressmeddelanden. Tanken att nyheter ska vara unika genomsyrar vårt arbete – och gör Siren till en väl integrerad del i den redaktionella verksamheten hos landets största nyhetsredaktioner.

De hetaste nyheterna vi vaskar fram levereras, utöver till berörda orter, till kunder med rikstäckande bevakning. De skickas alltid ut med en nyhetsvinklad text, ofta även med en analyserande del som tillförts genom intervjuer. Alla Sirens nyheter i riksfeeden är kategoriserade efter ämne. Det gör att vi kan leverera dagens bästa nyheter även till riksmediernas specialistreportrar.

Fredrik Johansson

Riksreporter

Fredrik ansvarar för de utskick som har potential att bli nyheter på nationell nivå. Två gånger per dag sammanställer han ett PM med Nyhetsbyrån Sirens hetaste nyheter, som skickas ut till kunderna.

Arbetet innebär journalistisk research och intervjuer med experter och makthavare inom alla samhällsområden. Nyheterna resulterar i en mängd publiceringar i Sveriges största medier.

Fredrik har tidigare arbetat som reporter på Direktpress, Upsala Nya Tidning och Gefle Dagblad, samt som frilansjournalist med bland annat näringslivsprofil. Han har en magisterexamen i journalistik och en magisterexamen i historia och freds- och konfliktforskning från Uppsala universitet.

LÄS MER

Är du intresserad av att veta mer om våra riksnyheter?

Kontakta vår marknadsavdelning.

”Siren hjälper oss att stärka vår intake och bidrar till att vässa nyhetsarbetet.”

Fredrik Sjöshult, nyhetschef, Expressen

Expressens nyhetschef Fredrik Sjöshult är sedan många år tillbaka en nöjd kund hos Siren. Han tycker att nyhetsbyrån fyller en viktig funktion i jakten på bra nyhetsstoff.

Dessutom är Siren en betydelsefull aktör i kampen för ökad insyn, och minskad sekretess.
– Det är ett problem att det offentliga Sverige gör det svårare för oss journalister. Där gör Siren stor nytta som motvikt genom att ta strid för offentlighetsprincipen och driva fall vidare. Det är värdefullt även för andra medier och i förlängningen för allmänheten.

För Expressen gör Sirens tjänst skillnad.
– Siren hjälper oss att stärka vår intake och bidrar till att vässa nyhetsarbetet.

Fredrik Sjöshult tycker att de nyhetsutskick han får levererade till sig är relevanta och lättillgängliga.
– Sirens redaktörer har bra nyhetsnäsa och sammanfattningarna av det material som skickas ut gör att man enkelt kan avgöra om det är värt att gå vidare med storyn. Det underlag som följer med i pdf-form är värdefullt att ha när man börjar skriva en egen story.

LÄS MER

”Guld värt att få tillgång till uppgifter som vi kan använda som grund till en journalistisk granskning.”

Mikael Bondesson, ekonomichef, Dagens Nyheter

Mikael Bondesson är ekonomichef på Dagens Nyheter. Mikael är en av flera Sirenanvändare på tidningen - och ser nyhetstjänsten som en värdefull tillgång.

Tack vare Siren får Dagens Nyheter chansen att ge sina läsare nyheter som tidningen annars inte skulle ta fram. Som exempel nämner han händelser som sker i kommuner eller orter utanför Stockholm.
– Det gäller även myndigheter utanför Stockholm. Tack vare Siren slipper vi gå igenom deras diarier.

Mikael Bondesson säger att Sirens nyhetsflöde är ett perfekt stöd, som hjälper honom att få en bättre överblick. Han berättar också om nyttan i att få ta del av statistik, kartläggningar och andra typer av data.
– Det är guld värt att få tillgång till uppgifter som vi sedan kan använda som grund till en journalistisk granskning.

Statistisk över att en viss sjukdom ökar, genomgångar av bostäder, till exempel hur många kvadratmeter som människor bor på, rapporter om felbehandlingar. Mikael Bondesson har flera exempel på statistisk, rapporter och annat material från Siren som DN använder för att göra nyheter eller få inspiration till fördjupande granskningar.
– Dessutom, vilket är jätteviktigt, håller man sig ständigt à jour eftersom Siren skickar PM flera gånger om dagen, både till lunch och under eftermiddagen. Det gör att man får en bättre översikt.

LÄS MER

”Siren hjälper mig att hålla mig à jour och allmänbildad när det gäller aktuella vårdfrågor.”

Mary Mårtensson, medicinjournalist, Aftonbladet

Mary Mårtensson är medicinjournalist på Aftonbladet. Hon använder dagligen Sirens nyhetstjänst, framförallt för att bevaka olika ämnen som rör sjukvården.

Enligt Mary Mårtensson är Sirens tjänst användbar både på kort och lång sikt.
– Det kommer in nya ärenden från Siren varje dag. För mig är ju bland annat IVO-anmälningar de viktigaste. Oavsett ämne läser jag alltid Sirens sammanfattning. Om det är ett ämne som jag är intresserad av sparar jag anmälan. Bland annat är jag intresserad av förlossningsvård, så allt som rör förlossning sparar jag i en och samma kategori. På det viset får jag en helt unik överblick.

Mary berättar att hon kan se trender och långsiktiga förändringar som hon annars inte hade upptäckt.
– Framförallt är Sirens tjänst bra när man vill gräva inom en visst ämne. För flera år sen gjorde jag ett jobb om självmord inom vården. Då kunde jag enkelt få en överblick kring tendenserna och utifrån det arbeta vidare.

Både Mary och andra på Aftonbladet använder Siren till undersökande och grävande journalistik. Men också för att hitta drabbade.
–Eftersom jag är medicinreporter så är sjukvården det viktigaste för mig. Siren hjälper mig att hålla mig á jour och allmänbildad kring aktuella vårdfrågor.

LÄS MER
LÄS MER OM VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM OSS

LOKALA NYHETER

RIKSNYHETER

MEDICINNYHETER

DOMAR

SKRÄDDARSYDDA NYHETER

DATAJOURNALISTIK