Banner Image

Skräddarsydda nyheter

Över 200 medieföretag med miljontals läsare, tittare och lyssnare förlitar sig dagligen på Sirens nyhets- och informationsflöden som underlag för sin rapportering.

Siren kategoriserar de viktigaste nyheterna utifrån flera olika variabler. På detta sätt kan vi innehållsmässigt skapa nästan vilka informationsflöden som helst.

Flera redaktioner abonnerar på Sirens feeder för till exempel polisverksamhet, kriminalvård, media, lantbruks- eller skolfrågor. Vi skapar också nischade flöden åt andra aktörer, som vill att vi bevakar alltifrån ett företag till en bransch eller ett visst ämne.

Claudia Montecinos Castro

Intakeredaktör

Claudia Montecinos Castro hanterar dagligen hundratals myndighetshandlingar som skickas ut som nyheter, bland annat till Sirens många nischkunder. Mycket av det dagliga arbetet går ut på att nyhetsvärdera och snabbt se vad som är intressant - och för vem.

Därtill sköter Claudia Sirens kundsupport och hjälper våra användare att lösa problem som uppstår.

Claudia är utbildad kvalificerad researcher och har jobbat som frilansjournalist för Utbildningsradion och Sveriges Radio. Hon har en kandidatexamen i etnologi från Södertörns högskola och har också läst kurser i medie- och kommunikationsvetenskap.

LÄS MER

Är du intresserad av våra skräddarsydda nyheter?

Kontakta vår marknadsavdelning.

”Vi försöker förekomma problem, och det kan vi göra med hjälp av Sirens nyhetstjänst.”

Mats Ovegård, kvalitetschef, Ica

Nyhetsbyrån Sirens bevakning av kommunernas livsmedelsinspektioner är ett viktigt instrument för Ica. Det hjälper företaget att förekomma problem.

För att underlätta i koncernens kvalitetsarbete har företaget valt att beställa en skräddarsydd informationstjänst från Nyhetsbyrån Siren. För Ica är Sirens dagliga bevakningar av bland annat Arbetsmiljöverket, och kommunernas livsmedelsinspektioner, en bra informationskälla. Genom Siren kan de snabbt få information som hjälper företaget att omedelbart rätta till eventuella brister.
– Genom Sirens tjänster får vi en tidig indikation om händelser som skulle kunna skada varumärket. Vi kan då snabbt erbjuda butikerna hjälp med att åtgärda bristerna, säger Mats Ovegård, kvalitetschef på Ica.

Han tycker att Siren hjälper till att stärka Ica.
– Det förbättrar vår image. Vi försöker förekomma problem, och det kan vi göra med hjälp av Sirens nyhetstjänst, säger Mats Ovegård.

LÄS MER

”Sirens bevakning är en fin service när vi snabbt vill sätta oss in i ett ärende.”

Nicklas Sjöqvist, presschef, Malmö stad

I en stor organisation som Malmö stad kan det vara svårt att ha inblick i alla pågående ärenden. Men med Nyhetsbyrån Sirens hjälp kan kommunens ansvariga enkelt hålla sig uppdaterade.

I Malmö stad ingår flera förvaltningar och specifika ansvarsområden. Däribland skola, vård och omsorg. I och med de olika områdena kan det vara svårt för kommunens press-och medieansvariga personal att ha koll på allt som pågår. De tar då hjälp av Nyhetsbyråns Sirens nyhetstjänst.
– Det kan vara svårt för en organisation som Malmö stad att snabbt få fatt i rätt ärendehandling. Med Sirens nyheter kommer alltid dokumentet bifogat. Det är en fin service om vi snabbt vill sätta oss in i ett ärende, säger Nicklas Sjöqvist, Presschef på Malmö stad.

En stor del av Nyhetsbyråns Sirens dagliga nyhetsutskick är relevanta för Malmö stad. Exempelvis lex Sarah-utredningar, rapporter från Skolinspektionen – och kommunens egna personalavstängningar. Nicklas Sjöqvist berättar att Malmö stad kan leverera en bättre service tack vare Siren.
– För oss är det ett omvärldsbevakningsverktyg för att kunna hålla oss à jour med vad som händer i vår verksamhet. Då kan vi också ha en god beredskap för att kunna serva journalister som vänder sig till oss med frågor, säger Nicklas Sjöqvist.

LÄS MER

”Siren hjälper mig att hålla mig à jour och allmänbildad när det gäller aktuella vårdfrågor.”

Mary Mårtensson, medicinjournalist, Aftonbladet

Mary Mårtensson är medicinjournalist på Aftonbladet. Hon använder dagligen Sirens nyhetstjänst, framförallt för att bevaka olika ämnen som rör sjukvården.

Enligt Mary Mårtensson är Sirens tjänst användbar både på kort och lång sikt.
– Det kommer in nya ärenden från Siren varje dag. För mig är ju bland annat IVO-anmälningar de viktigaste. Oavsett ämne läser jag alltid Sirens sammanfattning. Om det är ett ämne som jag är intresserad av sparar jag anmälan. Bland annat är jag intresserad av förlossningsvård, så allt som rör förlossning sparar jag i en och samma kategori. På det viset får jag en helt unik överblick.

Mary berättar att hon kan se trender och långsiktiga förändringar som hon annars inte hade upptäckt.
– Framförallt är Sirens tjänst bra när man vill gräva inom en visst ämne. För flera år sen gjorde jag ett jobb om självmord inom vården. Då kunde jag enkelt få en överblick kring tendenserna och utifrån det arbeta vidare.

Både Mary och andra på Aftonbladet använder Siren till undersökande och grävande journalistik. Men också för att hitta drabbade.
–Eftersom jag är medicinreporter så är sjukvården det viktigaste för mig. Siren hjälper mig att hålla mig á jour och allmänbildad kring aktuella vårdfrågor.

LÄS MER

”Ärenden från Ivo är en viktig nyhetskälla för oss, som Siren bevakar förtjänstfullt.”

Helena Mirsch, webbredaktör, Vårdfokus

För en liten, nischad, redaktion kan det vara tidsödande att kontakta myndigheter för att få tag i nyhetsstoff. Vårdfokus vände sig istället till Nyhetsbyrån Siren. Och kan nu fokusera på att skriva fler artiklar.

Magasinet Vårdfokus är vårdförbundets medlemstidning. Både i pappersform och på webben jobbar redaktionen dagligen med att uppdatera sina medlemmar om händelser i Vårdsverige. Vårdfokus består av en liten redaktion med knappa resurser – och valde därför att ta hjälp av Nyhetsbyrån Sirens tjänster. Viktigast för tidningen är Sirens dagliga bevakningen av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).
– Vi har jättestor nytta av Siren. Ärenden från Ivo är en viktig nyhetskälla för oss, som Siren bevakar förtjänstfullt, säger Helena Mirsch, webbredaktör på Vårdfokus.

Helena Mirsch berättar att nyhetsbyråns effektiva rubriker och korta artiklar gör att de snabbt kan ta beslut om det är någon nyhet de vill arbeta vidare med. Det Helena framförallt lyfter fram är att redaktionen med Sirens hjälp kan fokusera på att skriva fler artiklar, i stället för att kontakta myndigheter för att få tag i material.
– Det är jättebra för oss som liten redaktion. Det skulle vara otroligt tidsödande om vi skulle behöva begära ut handlingar själva, ett jobb vi dagligen inte skulle mäkta med, säger Helena Mirsch, och fortsätter:
– Vi vet att många av de artiklar vi publicerar, där vi fått grundmaterialet från Siren, blir lästa. Framförallt utredda fall av lex Maria och lex Sarah-anmälningar.

Helena Mirsch har redan tidigare i yrkeslivet en bra erfarenhet av att jobba med Sirens nyhetstjänster.
– Det är det en perfekt tjänst, vi är jättenöjda.

LÄS MER
LÄS MER OM VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM OSS

LOKALA NYHETER

RIKSNYHETER

MEDICINNYHETER

DOMAR

SKRÄDDARSYDDA NYHETER

DATAJOURNALISTIK