Banner Image

Lokala nyheter

Sirens bevakning för nyhetskunder omfattar över 200 statliga myndigheter, plus samtliga regioner och kommuner. Ur dessa enorma informationsflöden filtrerar vi fram lokala nyheter för var och en av landets 290 kommuner.

Nyhetsunderlagen består alltid av originalhandlingen, kärnfullt sammanfattad för att mottagaren snabbt ska kunna förstå vad det handlar om. Nyheterna levereras efter användarens egna önskemål – via mejl, på vår kundwebb eller direkt in i användarens eget system. De finns tillgängliga på kundwebben under 60 dagar från publicering.

Flera av landets kommuner abonnerar också på tjänsten. Dels i alertsyfte, för att tidigt få veta vad medierna har på gång, dels som ett verktyg för att hålla koll på de myndighetshandlingar som berör kommunen.

Gunnar Jakobsson

Intakereporter

Gunnar nyhetsvärderar en stor del av de offentliga handlingar som kommer in till Siren. Han hittar dagligen nyheter i material från så vitt skilda myndigheter som Skolinspektionen, Arbetsmiljöverket och Statsheraldikern.

Nyheterna kan bestå av människoöden som berör, intressanta historier som sticker ut, eller relevanta händelser av ett mer akut slag. Det kan handla om allt ifrån ett myndighetsavgörande som påverkar en persons liv fundamentalt, till att ett ovärderligt fornfynd från järnåldern har hittats i någons trädgårdsland. De underlag som har potential att bli de viktigaste nyheterna lyfter han, och skickar vidare till riksreportern.

Innan han kom till Siren arbetade Gunnar som journalist på flera olika lokaltidningar i Stockholmsområdet. Senast var han multireporter på Nynäshamns Posten, där han under många år jobbade med text och bild, samt även med redigering och webb-tv.

Förutom utbildningen Journalistik och multimedia på Södertörns Högskola har han även en magisterexamen i filosofi, med idéhistoria, från Södertörn och Stockholms universitet.

LÄS MER

Är du intresserad av att veta mer om våra lokala nyheter?

Kontakta vår marknadsavdelning.

”Vi vill leverera lokala nyheter varje dag. Då är Siren ett viktigt hjälpmedel för oss.”

Helene Claesson, chefredaktör, DirektPress

DirektPress mål är att snabbt kunna leverera lokal nyhetsjournalistik till sina läsare. Nyheter som berör hemmakvarteret. För att öka den lokala prägeln tar de hjälp av Nyhetsbyrån Siren.

Direktpress är en av Sveriges snabbast växande aktörer inom lokal journalistik. Tidningshuset ger idag ut 40 lokala nyhetstidningar med en sammanlagd upplaga på över 1,2 miljoner. Siren är en viktig partner när bolaget expanderar till nya marknader, berättar Helene Claesson, chefredaktör på DirektPress.
– De nyhetsnotiser Siren skickar ut är snabba och raka. Det gör att vi också kan vara snabba. Vi vill leverera lokala nyheter varje dag. Då är Siren ett viktigt hjälpmedel för oss.

Snabbheten är inte det enda DirektPress uppskattar med nyhetsbyrån. Genom att följa Sirens nyhetsflöde noggrant kan redaktionen på DirektPress tidigt upptäcka trender.
– Ser vi att Siren har skrivit om ett flertal anmälningar mot en specifik socialnämnd, så kan vi enkelt avgöra om något större är på gång. Vi kan då tidigt följa upp anmälningarna och göra ett större jobb, säger Helene Claesson.

DirektPress bevakar människors vardag, det som händer i hemmakvarteret. Men det är resurskrävande. Helene Claesson exemplifierar genom att lyfta fram domstolsärenden i framförallt Stockholm och Göteborg.
– I princip allting överklagas. Att våra redaktioner på egen hand skulle kunna hänga med i alla pågående byggärenden i till exempel Mark- och miljödomstolen är omöjligt. Men genom Sirens nyhetstjänst blir det möjligt, säger Helene Claesson.

LÄS MER

”Nyhetsbyrån Siren är duktiga på att hitta stoff som är intressant för oss.”

Erik Isberg, nyhetschef, Folkbladet

Länstidningen Folkbladet i Västerbotten är en flitig Sirenanvändare. Varje dag kan deras läsare ta del av aktuella nyheter - som utan Siren inte skulle nå dem.

Inte minst Sirens databasjobb uppskattas av Folkbladets nyhetschef Erik Isberg.
– Statistikutskicken är bra att använda som underlag för att kunna bygga ut och göra större egna case. I kombination med grafiken blir de väldigt användbara, säger Erik Isberg.

Folkbladet är en lokal länstidning som med sin bevakning täcker 15 kommuner i Västerbottens län. Redaktionen är liten, men bevakningsområdet stort. Sirens nyhetstjänst är därför ett viktigt hjälpmedel i jakten på bra nyheter, och nyhetschefen Erik Isberg är nöjd.
– Vi använder oss av flera av Sirens nyheter varje dag. Ibland blir det notiser, ibland större nyhetsupplag. Nyhetsbyrån Siren är duktiga på att hitta stoff som är intressant för oss, säger Erik Isberg.

För Folkbladet är det omöjligt att bevaka centrala myndigheter som Skolinspektionen och Inspektionen för vård och omsorg. Utan Nyhetsbyrån Siren skulle redaktionen därför missa många bra nyheter, berättar Erik Isberg.
– Siren hjälper oss att hålla koll på nyheter i Västerbotten, men som inte är tillgängliga för oss på redaktionen.

LÄS MER

”Sirens bevakning är en fin service när vi snabbt vill sätta oss in i ett ärende.”

Nicklas Sjöqvist, presschef, Malmö stad

I en stor organisation som Malmö stad kan det vara svårt att ha inblick i alla pågående ärenden. Men med Nyhetsbyrån Sirens hjälp kan kommunens ansvariga enkelt hålla sig uppdaterade.

I Malmö stad ingår flera förvaltningar och specifika ansvarsområden. Däribland skola, vård och omsorg. I och med de olika områdena kan det vara svårt för kommunens press-och medieansvariga personal att ha koll på allt som pågår. De tar då hjälp av Nyhetsbyråns Sirens nyhetstjänst.
– Det kan vara svårt för en organisation som Malmö stad att snabbt få fatt i rätt ärendehandling. Med Sirens nyheter kommer alltid dokumentet bifogat. Det är en fin service om vi snabbt vill sätta oss in i ett ärende, säger Nicklas Sjöqvist, Presschef på Malmö stad.

En stor del av Nyhetsbyråns Sirens dagliga nyhetsutskick är relevanta för Malmö stad. Exempelvis lex Sarah-utredningar, rapporter från Skolinspektionen – och kommunens egna personalavstängningar. Nicklas Sjöqvist berättar att Malmö stad kan leverera en bättre service tack vare Siren.
– För oss är det ett omvärldsbevakningsverktyg för att kunna hålla oss à jour med vad som händer i vår verksamhet. Då kan vi också ha en god beredskap för att kunna serva journalister som vänder sig till oss med frågor, säger Nicklas Sjöqvist.

LÄS MER
LÄS MER OM VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM OSS

LOKALA NYHETER

RIKSNYHETER

MEDICINNYHETER

DOMAR

SKRÄDDARSYDDA NYHETER

DATAJOURNALISTIK