Banner Image

Kundexempel

Nyhetsbyrån Siren arbetar mot en bred kundbas över hela landet – och förser såväl mediehus som andra aktörer med nyheter. Här berättar några av de tusentals journalister som har använt Siren genom åren vad de har haft för nytta av tjänsterna.

”Siren hjälper oss att stärka vår intake och bidrar till att vässa nyhetsarbetet.”

Fredrik Sjöshult, nyhetschef, Expressen

Expressens nyhetschef Fredrik Sjöshult är sedan många år tillbaka en nöjd kund hos Siren. Han tycker att nyhetsbyrån fyller en viktig funktion i jakten på bra nyhetsstoff.

Dessutom är Siren en betydelsefull aktör i kampen för ökad insyn, och minskad sekretess.
– Det är ett problem att det offentliga Sverige gör det svårare för oss journalister. Där gör Siren stor nytta som motvikt genom att ta strid för offentlighetsprincipen och driva fall vidare. Det är värdefullt även för andra medier och i förlängningen för allmänheten.

För Expressen gör Sirens tjänst skillnad.
– Siren hjälper oss att stärka vår intake och bidrar till att vässa nyhetsarbetet.

Fredrik Sjöshult tycker att de nyhetsutskick han får levererade till sig är relevanta och lättillgängliga.
– Sirens redaktörer har bra nyhetsnäsa och sammanfattningarna av det material som skickas ut gör att man enkelt kan avgöra om det är värt att gå vidare med storyn. Det underlag som följer med i pdf-form är värdefullt att ha när man börjar skriva en egen story.

LÄS MER

”Nyhetsbyrån Siren är duktiga på att hitta stoff som är intressant för oss.”

Erik Isberg, nyhetschef, Folkbladet

Länstidningen Folkbladet i Västerbotten är en flitig Sirenanvändare. Varje dag kan deras läsare ta del av aktuella nyheter - som utan Siren inte skulle nå dem.

Inte minst Sirens databasjobb uppskattas av Folkbladets nyhetschef Erik Isberg.
– Statistikutskicken är bra att använda som underlag för att kunna bygga ut och göra större egna case. I kombination med grafiken blir de väldigt användbara, säger Erik Isberg.

Folkbladet är en lokal länstidning som med sin bevakning täcker 15 kommuner i Västerbottens län. Redaktionen är liten, men bevakningsområdet stort. Sirens nyhetstjänst är därför ett viktigt hjälpmedel i jakten på bra nyheter, och nyhetschefen Erik Isberg är nöjd.
– Vi använder oss av flera av Sirens nyheter varje dag. Ibland blir det notiser, ibland större nyhetsupplag. Nyhetsbyrån Siren är duktiga på att hitta stoff som är intressant för oss, säger Erik Isberg.

För Folkbladet är det omöjligt att bevaka centrala myndigheter som Skolinspektionen och Inspektionen för vård och omsorg. Utan Nyhetsbyrån Siren skulle redaktionen därför missa många bra nyheter, berättar Erik Isberg.
– Siren hjälper oss att hålla koll på nyheter i Västerbotten, men som inte är tillgängliga för oss på redaktionen.

LÄS MER

”Vi vill leverera lokala nyheter varje dag. Då är Siren ett viktigt hjälpmedel för oss.”

Helene Claesson, chefredaktör, DirektPress

DirektPress mål är att snabbt kunna leverera lokal nyhetsjournalistik till sina läsare. Nyheter som berör hemmakvarteret. För att öka den lokala prägeln tar de hjälp av Nyhetsbyrån Siren.

Direktpress är en av Sveriges snabbast växande aktörer inom lokal journalistik. Tidningshuset ger idag ut 40 lokala nyhetstidningar med en sammanlagd upplaga på över 1,2 miljoner. Siren är en viktig partner när bolaget expanderar till nya marknader, berättar Helene Claesson, chefredaktör på DirektPress.
– De nyhetsnotiser Siren skickar ut är snabba och raka. Det gör att vi också kan vara snabba. Vi vill leverera lokala nyheter varje dag. Då är Siren ett viktigt hjälpmedel för oss.

Snabbheten är inte det enda DirektPress uppskattar med nyhetsbyrån. Genom att följa Sirens nyhetsflöde noggrant kan redaktionen på DirektPress tidigt upptäcka trender.
– Ser vi att Siren har skrivit om ett flertal anmälningar mot en specifik socialnämnd, så kan vi enkelt avgöra om något större är på gång. Vi kan då tidigt följa upp anmälningarna och göra ett större jobb, säger Helene Claesson.

DirektPress bevakar människors vardag, det som händer i hemmakvarteret. Men det är resurskrävande. Helene Claesson exemplifierar genom att lyfta fram domstolsärenden i framförallt Stockholm och Göteborg.
– I princip allting överklagas. Att våra redaktioner på egen hand skulle kunna hänga med i alla pågående byggärenden i till exempel Mark- och miljödomstolen är omöjligt. Men genom Sirens nyhetstjänst blir det möjligt, säger Helene Claesson.

LÄS MER

”Ärenden från Ivo är en viktig nyhetskälla för oss, som Siren bevakar förtjänstfullt.”

Helena Mirsch, webbredaktör, Vårdfokus

För en liten, nischad, redaktion kan det vara tidsödande att kontakta myndigheter för att få tag i nyhetsstoff. Vårdfokus vände sig istället till Nyhetsbyrån Siren. Och kan nu fokusera på att skriva fler artiklar.

Magasinet Vårdfokus är vårdförbundets medlemstidning. Både i pappersform och på webben jobbar redaktionen dagligen med att uppdatera sina medlemmar om händelser i Vårdsverige. Vårdfokus består av en liten redaktion med knappa resurser – och valde därför att ta hjälp av Nyhetsbyrån Sirens tjänster. Viktigast för tidningen är Sirens dagliga bevakningen av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).
– Vi har jättestor nytta av Siren. Ärenden från Ivo är en viktig nyhetskälla för oss, som Siren bevakar förtjänstfullt, säger Helena Mirsch, webbredaktör på Vårdfokus.

Helena Mirsch berättar att nyhetsbyråns effektiva rubriker och korta artiklar gör att de snabbt kan ta beslut om det är någon nyhet de vill arbeta vidare med. Det Helena framförallt lyfter fram är att redaktionen med Sirens hjälp kan fokusera på att skriva fler artiklar, i stället för att kontakta myndigheter för att få tag i material.
– Det är jättebra för oss som liten redaktion. Det skulle vara otroligt tidsödande om vi skulle behöva begära ut handlingar själva, ett jobb vi dagligen inte skulle mäkta med, säger Helena Mirsch, och fortsätter:
– Vi vet att många av de artiklar vi publicerar, där vi fått grundmaterialet från Siren, blir lästa. Framförallt utredda fall av lex Maria och lex Sarah-anmälningar.

Helena Mirsch har redan tidigare i yrkeslivet en bra erfarenhet av att jobba med Sirens nyhetstjänster.
– Det är det en perfekt tjänst, vi är jättenöjda.

LÄS MER

”Guld värt att få tillgång till uppgifter som vi kan använda som grund till en journalistisk granskning.”

Mikael Bondesson, ekonomichef, Dagens Nyheter

Mikael Bondesson är ekonomichef på Dagens Nyheter. Mikael är en av flera Sirenanvändare på tidningen - och ser nyhetstjänsten som en värdefull tillgång.

Tack vare Siren får Dagens Nyheter chansen att ge sina läsare nyheter som tidningen annars inte skulle ta fram. Som exempel nämner han händelser som sker i kommuner eller orter utanför Stockholm.
– Det gäller även myndigheter utanför Stockholm. Tack vare Siren slipper vi gå igenom deras diarier.

Mikael Bondesson säger att Sirens nyhetsflöde är ett perfekt stöd, som hjälper honom att få en bättre överblick. Han berättar också om nyttan i att få ta del av statistik, kartläggningar och andra typer av data.
– Det är guld värt att få tillgång till uppgifter som vi sedan kan använda som grund till en journalistisk granskning.

Statistisk över att en viss sjukdom ökar, genomgångar av bostäder, till exempel hur många kvadratmeter som människor bor på, rapporter om felbehandlingar. Mikael Bondesson har flera exempel på statistisk, rapporter och annat material från Siren som DN använder för att göra nyheter eller få inspiration till fördjupande granskningar.
– Dessutom, vilket är jätteviktigt, håller man sig ständigt à jour eftersom Siren skickar PM flera gånger om dagen, både till lunch och under eftermiddagen. Det gör att man får en bättre översikt.

LÄS MER

”Sirens bevakning är en fin service när vi snabbt vill sätta oss in i ett ärende.”

Nicklas Sjöqvist, presschef, Malmö stad

I en stor organisation som Malmö stad kan det vara svårt att ha inblick i alla pågående ärenden. Men med Nyhetsbyrån Sirens hjälp kan kommunens ansvariga enkelt hålla sig uppdaterade.

I Malmö stad ingår flera förvaltningar och specifika ansvarsområden. Däribland skola, vård och omsorg. I och med de olika områdena kan det vara svårt för kommunens press-och medieansvariga personal att ha koll på allt som pågår. De tar då hjälp av Nyhetsbyråns Sirens nyhetstjänst.
– Det kan vara svårt för en organisation som Malmö stad att snabbt få fatt i rätt ärendehandling. Med Sirens nyheter kommer alltid dokumentet bifogat. Det är en fin service om vi snabbt vill sätta oss in i ett ärende, säger Nicklas Sjöqvist, Presschef på Malmö stad.

En stor del av Nyhetsbyråns Sirens dagliga nyhetsutskick är relevanta för Malmö stad. Exempelvis lex Sarah-utredningar, rapporter från Skolinspektionen – och kommunens egna personalavstängningar. Nicklas Sjöqvist berättar att Malmö stad kan leverera en bättre service tack vare Siren.
– För oss är det ett omvärldsbevakningsverktyg för att kunna hålla oss à jour med vad som händer i vår verksamhet. Då kan vi också ha en god beredskap för att kunna serva journalister som vänder sig till oss med frågor, säger Nicklas Sjöqvist.

LÄS MER

”Siren hjälper mig att hålla mig à jour och allmänbildad när det gäller aktuella vårdfrågor.”

Mary Mårtensson, medicinjournalist, Aftonbladet

Mary Mårtensson är medicinjournalist på Aftonbladet. Hon använder dagligen Sirens nyhetstjänst, framförallt för att bevaka olika ämnen som rör sjukvården.

Enligt Mary Mårtensson är Sirens tjänst användbar både på kort och lång sikt.
– Det kommer in nya ärenden från Siren varje dag. För mig är ju bland annat IVO-anmälningar de viktigaste. Oavsett ämne läser jag alltid Sirens sammanfattning. Om det är ett ämne som jag är intresserad av sparar jag anmälan. Bland annat är jag intresserad av förlossningsvård, så allt som rör förlossning sparar jag i en och samma kategori. På det viset får jag en helt unik överblick.

Mary berättar att hon kan se trender och långsiktiga förändringar som hon annars inte hade upptäckt.
– Framförallt är Sirens tjänst bra när man vill gräva inom en visst ämne. För flera år sen gjorde jag ett jobb om självmord inom vården. Då kunde jag enkelt få en överblick kring tendenserna och utifrån det arbeta vidare.

Både Mary och andra på Aftonbladet använder Siren till undersökande och grävande journalistik. Men också för att hitta drabbade.
–Eftersom jag är medicinreporter så är sjukvården det viktigaste för mig. Siren hjälper mig att hålla mig á jour och allmänbildad kring aktuella vårdfrågor.

LÄS MER

”Vi försöker förekomma problem, och det kan vi göra med hjälp av Sirens nyhetstjänst.”

Mats Ovegård, kvalitetschef, Ica

Nyhetsbyrån Sirens bevakning av kommunernas livsmedelsinspektioner är ett viktigt instrument för Ica. Det hjälper företaget att förekomma problem.

För att underlätta i koncernens kvalitetsarbete har företaget valt att beställa en skräddarsydd informationstjänst från Nyhetsbyrån Siren. För Ica är Sirens dagliga bevakningar av bland annat Arbetsmiljöverket, och kommunernas livsmedelsinspektioner, en bra informationskälla. Genom Siren kan de snabbt få information som hjälper företaget att omedelbart rätta till eventuella brister.
– Genom Sirens tjänster får vi en tidig indikation om händelser som skulle kunna skada varumärket. Vi kan då snabbt erbjuda butikerna hjälp med att åtgärda bristerna, säger Mats Ovegård, kvalitetschef på Ica.

Han tycker att Siren hjälper till att stärka Ica.
– Det förbättrar vår image. Vi försöker förekomma problem, och det kan vi göra med hjälp av Sirens nyhetstjänst, säger Mats Ovegård.

LÄS MER