15/01 2013

Siren kräver ändring av polisdatalagen

Den nya polisdatalagen har gjort det svårare för journalister att ta del av allmänna handlingar. Polisen tolkar lagen som att allmänna handlingar som tidigare lämnades ut elektroniskt nu endast kan lämnas på papper.

 

Det anser Nyhetsbyrån Siren och organisationen Utgivarna, som därför lämnar in ett förslag till regeringen om att lagen ska kompletteras med ett undantag för verksamheter som verkar under tryck- och yttrandefrihetsgrundlagen.


För polismyndigheterna innebär bestämmelserna att utlämnandet av allmänna handlingar tar onödigt stora resurser i anspråk som kunde användas till brottsbekämpande verksamhet istället. Situationen är olycklig för både journalistkåren och polisen, säger Matti Larsson, chefredaktör på Siren.