01/02 2013

Siren vinner tvist om kronofogdens sekretess

Kronofogdemyndigheten tvingas lämna ut ett antal handlingar om kvarstadsbeslut som myndigheten velat sekretessbelägga. Detta efter en dom i kammarrätten.

Nyhetsbyrån Siren överklagade kronofogdens beslut och får rätt, bland annat med hänvisning till att handlingarna går att få ut i sin helhet från de domstolar som fattat beslutet om kvarstad.

 

Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef.