31/10 2017

Ny grafisk profil hos Siren

Nyhetsbyrån Siren har vässat sin grafik. Med en nyframtagen designprofil blir de grafer som når kunderna ännu snyggare.

– Vår grafiksatsning har tagits emot väldigt positivt. Nu har vi sett till att förbättra produkten ännu ett snäpp, säger Sirens chefredaktör Emma Boëthius.

Sedan ett år tillbaka satsar Siren på databasjournalistik. De statistiknyheter som redan förut kännetecknade nyhetsbyrån har ökat i frekvens, och kommer numera så gott som dagligen. Alltid med tillhörande grafik. Och alltid med lokal prägel. Nu har Nyhetsbyrån Siren sett till att grafiken blivit finare och mer genomtänkt än tidigare.

– Att illustrera nyheterna med grafik ökar tydligheten, och förståelsen hos läsarna. Därför uppmuntrar vi våra användare att använda grafiken så ofta som möjligt, säger Emma Boëthius.

Den grafiska profilen har tagits fram av konsulten Anna-Lena Lindqvist, med 15 års erfarenhet från bland annat SVT, SvD och DN. Hon beskriver hur målet har varit ett avskalat och konkret intryck.

– För att skapa en effektiv visuell kommunikation har jag jobbat för att få fram en ren nyhetsgrafik, en grafik som direkt förmedlar sitt budskap. Resultatet blev ett ”krispigt” intryck med klara kontrastfärger, säger hon.

Allra bäst blir grafiken om den görs interaktiv, genom att bäddas in med hjälp av den kod som bifogas med utskicken. De bifogade bildfilerna kan även publiceras i print.