25/06 2012

Inte hemligt var anmäld läkare arbetat

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd vägrade lämna ut uppgiften om en anmäld läkares arbetsplats.
Men nu slår kammarrätten fast att uppgiften är offentlig och ska lämnas ut till Nyhetsbyrån Sirens reporter.

Kammarrätten poängterar att det bara är särskilt integritetskänsliga uppgifter som kan sekretessbeläggas enligt den bestämmelse som gäller hos ansvarsnämnden.


Ansvarig för överklagandet: Maria Elowsson, reporter.