26/06 2012

Larm om missförhållanden alltjämt allmänna

När enskilda anställda inom den kommunala omsorgen rapporter om missförhållanden enligt lex Sarah så blir dessa rapporter allmänna handlingar hos kommunen. Det konstaterar kammarrätten och ger därmed Nyhetsbyrån Siren rätt mot Huddinge kommun.

Lex Sarah-bestämmelserna ändrades i juli 2011 och kommunen menade att lagändringen medfört att de anställda inte längre ska ses som självständiga i förhållande till kommunen i lex Sarah-ärenden. Men kammarrätten konstaterar att det alltjämt är den anställdes personliga ansvar att rapportera missförhållanden och att deras rapporter därmed blir inkomna handlingar hos kommunen.


Ansvarig för överklagandet: Nils Westling, reporter.