11/06 2012

Siren får rätt mot kriminalvården – igen

Kammarrätten i Jönköping slår återigen fast att Kriminalvårdens beslut om så kallad bortfallande av påföljd är offentliga.
Bortfallande av påföljd innebär att en dömd person slipper avtjäna sitt fängelsestraff eftersom han eller hon har hållit sig undan verkställigheten av straffet så länge att det har preskriberats.

Siren har tidigare fått rätt mot Kriminalvården i samma fråga men eftersom myndigheten inte har rättat sig efter den tidigare domen så överklagade Siren på nytt.


Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef.