05/07 2012

Felaktigt registrerad pappa inte hemlig

Det finns ingen anledning att hemlighålla identiteten på en man som anmält Försäkringskassan för att myndigheten av misstag registrerat honom som far till ett barn som inte är hans. Det slår kammarrätten fast och ger därmed Nyhetsbyrån Siren rätt mot Datainspektionen. Domstolen beslutar att Datainspektionen ska lämna ut en kopia av anmälan utan maskeringar till Siren.

 

Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef.