20/08 2012

Siren får rätt mot HSAN

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd hade inget lagstöd för att hemlighålla personnummer och kontaktuppgifter till en person som hade ansökt hos nämnden om att återfå sin legitimation. Det här slår kammarrätten fast i en dom och ger därmed Nyhetsbyrån Siren rätt.

 

Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef.