12/02 2013

HFD prövar insyn vid internrevision

Blir rapporter från myndigheters internrevisioner allmänna handlingar direkt när de har skrivits eller först ett par månader senare när myndigheten beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av rapporten?

Den frågan har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att pröva efter ett överklagande från Nyhetsbyrån Siren.

 

Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef.