11/03 2013

Siren får rätt igen om namn på poliser

Kammarrätten konstaterar att det inte finns skäl att hemlighålla namnen på poliser som gör anmälningar om arbetsskadetillbud i det så kallade Lisa-systemet.

Därmed får Nyhetsbyrån Siren rätt mot polismyndigheten i Skåne. Den senare befarade att Lisa-rapporteringen skulle strypas om uppgifterna blir offentliga.

 

Ansvarig för överklagandet: Samuel Inghammar, nyhetschef.