03/10 2016

Utökat samarbete med J++

Sirens samarbete med datajournalistikbyrån Journalism++ (J++) och dess nyhetsrobot Marple utvidgas. Från denna vecka kommer Sirens användare även att få tillgång till statistikuppslag framtagna utifrån Svensk Mäklarstatistiks data om fastighetspriser. Marple kommer till en början att hitta nyheter baserade på rekorduppgångar och rekordnedgångar gällande antal sålda bostäder, samt anmärkningsvärda prisförändringar.

 

Nyhetsunderlagen levereras till berörda redaktioner tillsammans med en statistikfil och en grafikfil. Redaktionerna får använda data och grafik fritt, dock krävs en källhänvisning om att statistiken från Svensk Mäklarstatistik har bearbetats av Journalism++ och Nyhetsbyrån Siren.

 

Eftersom Marple reagerar på statistiska avvikelser kommer nyhetsunderlag att levereras när sådana upptäckts. Inflödet kommer med andra ord inte att vara jämnt över tid. Vissa redaktioner kommer att få Marple-nyheter redan nu i veckan, medan andra kommer att få dem vid ett senare tillfälle.

 

Samarbetet är ett projekt som utvärderas fortlöpande. Har ni synpunkter, kommentarer eller frågor om Marple och samarbetet mellan Siren och J++, hör gärna av er till nyhetsdesken på telefon 08-408 802 00.