20/06 2016

Siren och J++ i robotsamarbete

Med start denna vecka inleder Siren ett samarbete med några av landets främsta datajournalister på journalistikbyrån Journalism++ Stockholm (J++). Det innebär att Sirens användare kommer att få tillgång till statistikuppslag framtagna av J++ nyhetsrobot Marple, en tjänst som söker av stora mängder data på jakt efter intressanta avvikelser och trender.

 

I ett första skede kommer Marple att hitta lokala uppslag i Brottsförebyggande rådets statistik över anmälda brott. Underlagen levereras till berörda redaktioner tillsammans med en statistikfil och en grafikfil.
Redaktionerna får använda data och grafik fritt, dock erfordras källhänvisning till Siren/J++.

 

Har du frågor om Marple och samarbetet mellan Siren och J++, kontakta Sirens nyhetsdesk på nummer 08-408 802 00.