23/02 2018

Siren vinner ännu en tvist om offentlighetsprincipen

Kammarrätten i Stockholm ger Nyhetsbyrån Siren rätt mot Statens institutionsstyrelse (Sis). Avvikelserapporter som rör Sis-vården klassas därmed som allmänna handlingar så snart de är gjorda.
– Att kunna granska den statliga tvångsvården metodiskt är en självklarhet för oss. Den här domen innebär en viktig seger för offentlighetsprincipen, säger Sirens chefredaktör Emma Boëthius.

 

Under 2017 började Siren granska Sis avvikelserapporter för hälso- och sjukvården. Myndigheten bedriver tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem, eller som dömts till sluten ungdomsvård, och av vuxna med missbruksproblem. Sirens granskning resulterade bland annat i en stor nyhet om flera självmordsförsök, kopplade till ett omskrivet ungdomshem.

Men efter några veckor beslutade myndigheten att avvikelserapporterna inte skulle lämnas ut så snart de inkommit till myndigheten. De skulle istället bli offentliga först när händelserna var färdigutredda.
– Att ge medborgarna insyn i tvångsvården först när bristerna är utredda är inte förenligt med ett transparent och öppet samhälle. Om vi skulle kunna rapportera om missförhållanden först långt efter att de inträffat skulle viktiga fall hinna bli inaktuella, säger Sirens chefredaktör Emma Boëthius.
Siren valde därför att överklaga Sis beslut till domstol.

Och nu slår Kammarrätten i Stockholm fast att avvikelserapporterna bör lämnas ut direkt.
Domstolen godtar Sirens argument att vårdpersonal ska jämställas med omsorgspersonal när de rapporterar missförhållanden. Personalen är då så pass självständig i förhållande till den myndighet de är anställda inom att rapporterna blir allmänna handlingar så snart de är gjorda, skriver rätten. I domskälen hänvisas även till det färska kammarrättsavgörande som gav Siren rätt mot Skellefteå kommun i frågan om utlämnande av omsorgspersonalens lex Sarah-rapporter.
– Det här är den andra segern för offentlighetsprincipen på kort tid, vilket känns bra. Domen är glädjande för Sirens del – men även för alla dem som värnar den journalistiska insynen. Sis är en viktig myndighet, där några av samhällets mest utsatta grupper står i centrum. Nu kan Sis-vården bevakas mer tillfredsställande än tidigare, säger Emma Boëthius.