31/10 2012

Dom om tvångsundersökning ska lämnas ut

Smittskyddsläkaren i Värmland är skyldig att lämna ut en kopia av en dom om tvångsundersökning efter att ha tagit bort den misstänkt smittade personens personuppgifter med undantag för uppgiften om postort.

Det slår kammarrätten fast och bifaller därmed Nyhetsbyrån Sirens överklagande i denna del. Domstolen delar däremot smittskyddsläkarens bedömning att den underliggande ansökan om tvångsundersökning inte är offentlig.

 

Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef.