08/10 2012

Siren och TU träffade regeringens utredare

Vid ett möte med regeringens utredare för gode män framförde Nyhetsbyrån Siren och Tidningsutgivarna, TU, sina synpunkter på den starka sekretess som skyddar uppgifter om gode män och förvaltare. Siren och TU menar att sekretessen hindrar journalistisk granskning av dessa personer som har fått förtroende att företräda de allra svagaste i samhället.

 

Ansvarig hos Siren:

Per Hagström, bitr. nyhetschef.