06/09 2012

Inte skadligt bli kontaktad av journalist

Den som blir kontaktad av en journalist kan inte antas lida betydande men av det. Det gäller även om personen i fråga är föremål för utredning hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Det här framgår av en kammarrättsdom som ger Nyhetsbyrån Siren har rätt att få ut kontaktuppgifter till en läkare från HSAN.

 

Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef.