15/06 2023

Siren satsar på kvalitet, miljö och arbetsmiljö – först i branschen med ISO-certifiering

Nyhetsbyrån Siren bryter ny mark och blir första nyhetsorganisation i landet att ISO-certifieras för sitt kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöarbete. Det innebär konkret att system nu finns på plats för att långsiktigt kunna upprätthålla bra kvalitet i produktionens alla led, en god arbetsmiljö och ett hållbart miljöarbete.

– Jag är stolt och glad över att vi har gjort den här satsningen. Det är bra för våra kunder, bra för våra anställda, och givetvis vill vi bidra på det sätt vi kan för att hålla nere vår klimatpåverkan, säger Sirens chefredaktör Ulf Fahlén.

ISO-standarderna heter formellt 9001 för kvalitet, 14001 för miljö och 45001 för arbetsmiljö. Arbetet med att se över hela Sirens verksamhet och säkerställa att godkända rutiner för kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöarbetet finns på plats har tagit över ett år i anspråk. Nu är nyhetsbyrån certifierad, som första nyhetsorganisation i Sverige.

– Att värna kvalitet, arbetsmiljö och miljön är inget nytt för Siren. Men att sätta luppen på oss själva och systematiskt granska vårt arbete på det här sättet har varit väldigt lärorikt och betydelsefullt, säger Ulf Fahlén. 

– Vi granskar regelbundet andra samhällsaktörer inte minst om sådana här aspekter. Att ha ett kvitto på att vi själva lever upp till ISO-standardernas hårt ställda krav skänker trygghet i nyhetsarbetet.