02/07 2013

Vanvårdades hemort oftast inte hemlig

Uppgifter om på vilken ort personer som sökt ersättning för vanvård hos statliga Ersättningsnämnden bor är i många fall offentliga.

Det slår kammarrätten fast efter ett överklagande från Nyhetsbyrån Siren. Vissa av ortsnamnen och övriga personuppgifter kan dock inte lämnas ut utan risk för att den sökande lider men, finner domstolen.

 

Ansvarig för överklagandet: Christine Odén, reporter.