Banner Image

Val 18: Kommunbarometern

Kommunbarometern är Sirens stora journalistiska granskning inför valet 2018. I åtta delar har nyhetsbyrån undersökt hur Sveriges kommuner har utvecklats under den senaste mandatperioden. Varje artikel baseras på statistik kopplad till några av de viktigaste lokalpolitiska valfrågorna – och innehåller mer interaktiv grafik än någonsin tidigare. De övergripande ämnen som berörs är arbete, bostäder, ekonomi, integration, jämställdhet, miljö, skola och omsorg. 

Som extramaterial har tillförts en artikel som undersöker hur valdeltagandet har sett ut och vad som utmärker väljarkåren i landets kommuner, utifrån sju olika parametrar. Allt innehåll skickades ut exklusivt till Sirens kunder under våren och sommaren 2018.