28/05 2015

Tullverket måste ompröva Sirens begäran

Nyhetsbyrån Siren ville få ut kopior av strafförelägganden från Tullverket – men fick avslag med hänvisning till att absolut sekretess gäller för myndighetens register. Nu måste Tullverket göra om prövningen. Kammarrätten konstaterar att begäran inte avsåg registeruttag, utan faktiska handlingar.