11/04 2014

Svidande JO-kritik efter Sirens anmälan

Landstinget i Värmland får allvarlig kritik för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar från Nyhetsbyrån Siren. Siren begärde ut samtliga domar om tvångsundersökning med postorten angiven, men fick nej.

Det tog sedan sju månader innan landstinget överlämnade Sirens överklagan till kammarrätten, vilket JO anser är oacceptabelt. JO konstaterar att den smittskyddsläkare som tog emot begäran haft bristfällig kunskap om regelverket kring utlämnande av allmänna handlingar.