02/12 2016

Storsatsning på grafik

Siren storsatsar på databasjournalistik och grafik. Sedan ett par veckor tillbaka skickar nyhetsbyrån ut en publicerbar graf om dagen – för varje län.

– Det här är ett väldigt spännande projekt, som redan tagits emot väl ute på redaktionerna. Grafiken är interaktiv, mobilanpassad och tillför mycket till våra gedigna statistikjobb, säger Sirens chefredaktör Emma Boëthius.

 

Ansvarig för det löpande arbetet är reportern Anna Norberg, som närmast kommer från Ekot.

– Anna har specialistutbildning inom databasjournalistik från Södertörn och Stanford och stor kunskap om grafik. Siren befann sig redan tidigare i framkant när det gäller att gå på djupet och sammanställa stora mängder statistik. Nu tar vi nästa steg, säger Emma Boëthius.

 

Genom det nya projektet ökar de databasdrivna grävjobben rejält i frekvens. Dessutom tillförs en regelbundenhet. Varje dag under testperioden kan redaktionerna räkna med en lokal graf för sina respektive län, som visar upp aktuella förhållanden på lokal nivå. Även grafik för hela Sverige skickas med, för att visa hur det ser ut på riksnivå. Grävjobben kan handla om allt från medicin och vård till klimatfrågan eller poliskrisen. Utöver grafiken tillförs alltid en analyserande del, genom en kommentar från en insatt person.

– Vi har ett ambitiöst förhållningssätt till de här jobben, som framför allt ska ha en mycket stark lokal relevans för de många orter som vi hjälper till att bevaka, säger Emma Boëthius.

 

Grafiken får publiceras både på webben och i print. Digitalt blir resultatet allra bäst om graferna bäddas in, med hjälp av den som kod bifogas i utskicken.