07/12 2016

Matpengar till elever i Bangladesh

Istället för att skicka julkort eller julgåvor till kunder och leverantörer valde Siren julen 2016 att köpa skolmat till fattiga elever i Bangladesh. Där skapar maten, tillsammans med skolgången, förutsättningar för barn att få ett bättre liv.

 

Siren har bidragit med 250 skolluncher, nästan ett helt års skolmat för en elev.

 

Insamlingen sker via Läkarmissionen, som sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. Årligen förmedlas cirka 100 miljoner kronor till hjälpinsatser i fyra världsdelar.