13/06 2016

Siren utökar bevakningen av HVB-hem

Konflikter kopplade till nyetableringar av HVB-hem har blivit ett vanligt inslag i samhällsdebatten och medierapporteringen. I Nacka föredrog grannarna Hells Angels framför flyktingbarn, enligt DN. I Ljusne startade en ung kvinna en namninsamling mot ett HVB-hem, enligt Hela Hälsingland. Och även i bland annat Örebro, Haninge, Färjestaden och Strängnäs har HVB-planer mötts av protester under våren, enligt lokala medier.

 

Nyhetsbyrån Siren har nu inlett en omfattande bevakning av tillstånden att starta nya HVB-hem i landets kommuner. Vi bevakar fortlöpande följande handlingstyper:

 

+ Ansökningar om att få starta HVB-hem.
Här fångar vi upp ansökningar av såväl etablerade HVB-företagare som godhjärtade medborgare eller rena lycksökare.

 

+ IVO:s avslag på ansökningar.
Vi bevakar vilka ansökningar som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av olika skäl säger nej till. Oftast beror det på brister i den planerade verksamheten.

 

+ IVO:s tillstånd att bevilja HVB-hem.
Vi skickar ut besluten att bevilja tillstånd att etablera ett nytt HVB-hem.

 

I bevakningen ingår även stödboenden och LSS-verksamheter, enligt samma princip.