07/02 2020

Siren får rätt mot Tullverket om skadeståndsbeslut

Tullverket måste sluta sekretessbelägga uppgifter om vilka som har fått skadestånd när myndigheten har förstört egendom.

Det slår Kammarrätten i Stockholm fast efter att Nyhetsbyrån Siren överklagat.

– Att inte maska uppgifter i beslut som rör felaktigheter begångna av det offentliga borde sitta i ryggmärgen på varje myndighetsanställd, säger Sirens redaktionschef UIf Fahlén.


När Tullverket gör kontroller, beslagtar varor eller genomför husrannsakningar kan saker gå sönder. Bildelar, dyra livsmedel eller andra privata tillhörigheter. Om det är myndigheten som har orsakat skadan så är den också skyldig att ersätta den.

Det gör Tullverket, men i skadeståndsbesluten som lämnats ut till Nyhetsbyrån Siren sekretessbelades tidigare identiteten på drabbade personer. 

Så gör varken Polisen, Justitiekanslern eller Försäkringskassan – eftersom de följer lagen.

– Det är självklart att myndigheter måste vara helt transparenta när de fattar beslut i ärenden som rör att enskilda personer har drabbats av deras misstag, säger UIf Fahlén.

Tullverket ville dock inte ändra sig om sekretessen så Siren tog frågan till Kammarrätten i Stockholm. Nu finns en dom som säger att uppgifterna inte får maskas.

Den aktuella lagparagrafen lämnar inget tolkningsutrymme, 40 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen klargör att beslut som gäller myndigheters skadereglering inte omfattas av sekretess.

– Problemet är egentligen att det här behövde bli en fråga för kammarrätten. Men nu när det blev så är det förstås bra att insynen i Tullverkets verksamhet ökar, säger Ulf Fahlén.