05/10 2017

Nyhetsbyrån Sirens nya satsning: Lokal krimbevakning

Nyhetsutskick på alla domar från tingsrätterna – samt på ett stort urval av domarna från förvaltningsrätterna, hovrätterna och kammarrätterna. Det blir resultatet när Nyhetsbyrån Siren i höst gör en satsning på lokal kriminaljournalistik.
– Det här är en unik nyhetstjänst. Vi är väldigt stolta över den, säger Sirens chefredaktör Emma Boëthius.

 

Sedan några dagar tillbaka skickar Siren ut fler texter baserade på domar i hovrätterna, och i kammarrätterna. Samt nyheter på alla häktningar med lokal relevans.
Inom kort ökar flödet ännu mer i omfattning. Då får Sirens kunder nyhetsutskick med alla tingsrättsdomar kopplade till deras bevakningsområde. Genom en ny journalistisk robot sammanfattas varje dom – med alla viktiga detaljer. I utskicken framgår bland annat vilka brott som prövats, vilka kommuner som berörs, samt hur domstolen dömt.
– Förhoppningen är att det här ska underlätta nyhetsarbetet för våra kunder runtom i landet. Krimjournalistik tillhör redan i dag de områden som Siren är bäst på. Nu höjer vi kvalitén på den bevakningen ytterligare, säger Emma Boëthius.
Även antalet texter på domar i förvaltningsrätten, där en kommun är part, kommer att öka.