09/11 2016

Utökad bevakning av lokal brottslighet

Samtliga strafförelägganden från Ekobrottsmyndigheten. Och alla från Tullverket. Det ingår i Sirens nya utökade bevakning av specialbrott på lokal nivå.

– Den här typen av handlingar kan innehålla väldigt spännande historier. De rymmer ofta intressanta människoöden, säger Sirens chefredaktör Emma Boëthius.

 

Såväl Ekobrottsmyndigheten som Tullverket har egna åklagare, som utfärdar strafförelägganden för den speciella typ av brottslighet som rör myndigheterna. Nu granskar vi på Siren även dessa handlingar, för att vaska fram intressanta nyheter gällande de brott som lagförs utan domstolsförhandling.
Genom den nya bevakningen fångar vi upp alla ekobrott med lokalt nyhetsvärde, och skickar ut dem till berörda orter. Dessutom får du som Sirenanvändare information om samtliga tullbrott och smugglingsbrott som är relevanta för dina kommuner, vilket innebär att du får kännedom om alla fall där personer i ditt område åkt fast i tullen och får böta.