23/02 2016

Siren och Piscatus skapar Sveriges största arkiv

Nyhetsbyrån Siren och Piscatus har sedan flera år konkurrerat om att vara den största innehållsägaren av domar och andra myndighetshandlingar. Nu bildar de forna konkurrenterna ett gemensamt bolag där de erbjuder ett sammanslaget arkiv som innehållsmässigt är vida överlägset allt annat på marknaden.

 

– Tillsammans blir vi starkare och får större resurser för utveckling av verksamheten. Vår ambition är att vara den självklara leverantören av arkivtjänster med verktyg för kvalificerad research och möjligheter till gedigna kartläggningar av personer, bolag och företeelser, säger Matti Larsson, vd Nyhetsbyrån Siren.

 

Det gemensamma arkivbolaget kommer att ägas till lika delar av respektive part. Bolagsbildning är inledd och det pågår en process för att rekrytera en verkställande direktör till bolaget.

 

– Vi har höga ambitioner med det nya bolaget, säger Mikael Ekman, vd Piscatus. Samordningen medför redan från början en kraftig förstärkning av erbjudandet till befintliga och nya kunder och inom kort kommer vi att kunna lansera en större produktportfölj.

 

Nyhetsbyrån Sirens övriga verksamheter berörs inte av sammanslagningen.

 

Nyhetsbyrån Siren – Swedish Information, Research and News AB – ägs av bolagen Sparkwood Avenue AB, ZEP Media AB och Ägir AB. Piscatus ägs av Robert Aschberg, Mikael Ekman, Martin Fredriksson och Jiri Pallas. Tillsammans omsätter bolagen idag cirka 20 MSEK.