09/11 2011

Statistik om tingsrätters påföljder inte hemlig

Det är inte hemligt vilka tingsrätter som är mest benägna att döma ungdomsbrottslingar till vård snarare än böter eller ungdomstjänst. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast.

Brottsförebyggande rådet vägrade lämna ut statistiken till Siren. Men nu får nyhetsbyrån alltså rätt i högsta instans.

 

Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef.