23/10 2014

Grattis Konsumentverket – ni är bäst i Sverige på offentlighetsprincipen!

Med priset Årets registratur vill Nyhetsbyrån Siren uppmärksamma goda insatser i offentlighetsprincipens namn.  Priset går till registratorer vid en myndighet som under föregående år arbetat föredömligt med öppenhet, tillgänglighet, snabbhet, miljötänkande och engagemang.

 

Mottagare av priset år 2014 är Konsumentverket.

 

– Empirin visar att de flesta myndigheter sköter offentlighetsprincipen väl. Sedan finns det ett fåtal som inte är lika engagerade och några som är verkliga föredömen. Konsumentverket är ett exempel på det sistnämnda, säger chefredaktör Matti Larsson.

 

Siren bevakar fortlöpande fler myndigheter än några andra medier. Arbetet ger redaktionen en unik inblick i hur myndigheterna tillämpar offentlighetsprincipen i praktiken. Siren har ofta tagit strid för rätten att ta del av allmänna handlingar, genom att ta ärenden till JO eller till domstolarna. Med priset Årets registratur vill nyhetsbyrån uppmärksamma goda insatser i offentlighetsprincipens namn.

 

Redaktionens motivering:

Konsumentverkets registratur är ett föredöme i Myndighetssverige genom sin snabbhet, pålitlighet och systematik i rutinerna för att registrera handlingar, som bland annat möjliggör omedelbara utlämnanden av omfattande mängder anmälningar mot specifika aktörer. Därmed skapar verket förutsättningar för landets medier att bedriva en god konsumentjournalistik.

 

/ Matti Larsson, chefredaktör och ansvarig utgivare