24/10 2013

Förvaltningsrätten i Stockholm Årets registratur

Årligen granskar Siren fler än 400 myndigheter, kommuner och landsting och bedömer hur de hanterar frågor om handlingsutlämnande utifrån kriterierna kunskap om TF, snabbhet, tillgänglighet, pålitlighet, miljötänkande, ansvarstagande och engagemang.

 

I år har Siren utsett Förvaltningsrätten i Stockholm till Årets registratur. Juryns motivering lyder: ”Som landets största domstol föregår Förvaltningsrätten i Stockholm med gott exempel när det gäller snabbhet, tillförlitlighet och service. Med sin lösningsorienterade inställning till utlämnande av omfattande mängder handlingar visar domstolen att den sätter offentlighetsprincipen i främsta rummet.”

 

Priset för Årets registratur instiftades 2009. Årets pris delades ut av chefredaktör Matti Larsson och togs emot av Meg Goldmann och Sussie Holm på Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundets konferens den 24 oktober.