22/08 2018

Jobbfrågan viktig för integrationen

VAL 18: INTEGRATION

 

De stora flyktingströmmarna under den gångna mandatperioden har satt Sveriges kommuner på prov. Vissa mer än andra. Exempelvis skiljer det 50 procentenheter mellan kommunen med högst arbetslöshet bland utrikes födda och kommunen med lägst, enligt statistik från Arbetsförmedlingen.
– Att få ett jobb är jätteviktigt för integrationen. Det påverkar nyanländas välbefinnande och hälsa, samtidigt som den stärker deras identitet, ekonomiska status och rörlighet, säger Andrea Spehar, migrationsforskare på Göteborgs universitet till Nyhetsbyrån Siren.

 

Mellan 2014 och 2017 kom nästan 300 000 asylsökande till Sverige. Under samma period mottogs 235 000 nyanlända, som fått uppehållstillstånd, i kommunerna. Detta historiskt höga mottagande belastade kommunerna olika hårt, enligt Jonas Doll, expert på bosättningsfrågor på Migrationsverket.
Skillnaderna kan till viss del förklaras politiskt, men orsakades framför allt av rörelsemönstren hos nyanlända, som har en tendens att bosätta sig i redan invandringstäta områden och där jobben finns.
Den ansträngda situationen ledde fram till införandet av bosättningslagen 2016. Nu fick staten rätt att anvisa nyanlända personer till kommuner med lågt mottagande.
– Bosättningslagen innebar en dramatisk ökning av mottagandet för många kommuner. En del hade inte beredskapen som behövdes och har varit tvungna att bygga upp den, säger Jonas Doll till Nyhetsbyrån Siren.

 

Jobben svårast för småkommunerna

Även efter 2016 ordnade en majoritet av de nyanlända bostad själva. Men lagen fick effekt. Exempelvis gick Lidingö från 60 mottagna 2015 till 226 året därpå. Mindre kommuner har oftare bättre möjlighet att planera för den fortsatta integrationen av nyanlända, enligt Jonas Doll.
– Små kommuner, som kanske helt saknar självbosättning, har ju väldigt goda förutsättningar att planera mottagandet, säger han.
Samtidigt visar statistiken att små kommuner klarar sig sämre än storstadsregionerna vad gäller jobben. I exempelvis Filipstads kommun stod 58 procent av de utrikes födda utan jobb 2017.
– Hur bra kommunerna lyckas är inte så avhängigt integrationspolitiken. Det viktigaste är sådant som de nyanländas utbildningsnivå, vistelsetid och framför allt den lokala arbetsmarknaden, säger Andrea Spehar.

 

Västerås har bäst ”flyttnetto”

En fingervisning om kommunernas attraktivitet kan fås genom det ”flyttnetto” Nyhetsbyrån Siren har tagit fram genom att ställa antalet nyanlända som väljer att flytta till en kommun mot antalet som flyttar därifrån. Den senaste mandatperioden har Västerås haft störst positivt netto, med plus 792 personer.
Det återstår att se om kommunernas arbete med integrationen kommer att märkas på valdagen, den 9 september.
– Det är första gången vi går till val med invandring och integration i topp på väljarnas agenda. Det påverkar politiken både på nationell och kommunal nivå, säger Andrea Spehar till Nyhetsbyrån Siren.

 

Gunnar Jakobsson

gunnar.jakobsson@siren.se