14/03 2019

Åklagarmyndigheten måste lämna ut rapporter till Siren

Nu blir det lättare att granska en av landets mäktigaste myndigheter.

Åklagarmyndigheten måste lämna ut incidentrapporter efter en dom i kammarrätten som ger Nyhetsbyrån Siren rätt.

Domstolen godkänner inte rädsla för medierapportering som skäl för att sekretessbelägga handlingarna.

 

Åklagarmyndighetens incidentrapporter kan handla om allt från att åklagare har utsatts för hot och våld, till arbetsmiljöbrister av mer vardagligt slag eller att känsliga uppgifter har skickats fel.

Myndigheten vägrade nyligen lämna ut de flesta rapporter till Siren, med hänvisning till anställdas rädsla för eventuell medierapportering.

Men det strider mot grundlagen – offentlighetsprincipen kan inte bortses ifrån när det blir obekvämt, påpekade Siren nyligen i en debattartikel.

 

Kammarrätten i Stockholms domslut ger nyhetsbyrån rätt på alla punkter. Att en tjänsteman “kan komma att känna obehag av att uppgifter om sådana händelser vid verksamheten hos Åklagarmyndigheten offentliggörs i media utgör inte skäl att sekretessbelägga handlingarna”, skriver domstolen.

 

Dessutom slår domen fast att namnet på den person som rapporterat en incident inte får sekretessbeläggas i normalfallet, och tar tydligt ställning för vikten av öppenhet inom offentlig verksamhet.

Med hänsyn till det starka allmänna intresset av att kunna ta del av uppgifter om offentliganställda för att kunna granska offentlig verksamhet krävs det mycket starka skäl för att offentliganställda ska kunna uppträda anonymt”, skriver kammarrätten.

 

Domslutet är en seger för alla som likt Siren värnar om transparens och oberoende granskning av viktiga samhällsfunktioner. Åklagarmyndigheten har makt över beslut som rör bland annat brottsutredningar, hemlig avlyssning, frihetsberövanden, åtal och straff.

Men domen är även en seger för landets åklagare. Nu kan oberoende parter granska den stundtals tuffa arbetsmiljö som de verkar i, och belysa de problem som uppstår där.