JACK CARLSSON
MARIE ERICSSON
ANNA NORBERG
HANNA ANANDER
JESPER ERIKSSON

Välkommen till Nyhetsbyrån Siren

Nyhetsbyrån Siren skapar förutsättningar för bättre journalistik. Vår samhällsbevakning ger landets publicister unika nyheter att förmedla till sina läsare, lyssnare och tittare. Alltid med ett kvalitetssäkrat källmaterial i form av sökbara myndighetshandlingar.

Siren levererar fler än 3000 nyhetsunderlag varje dag – skräddarsydda efter varje enskild användares behov. Våra journalister tar fram korrekt information, förtydligar vad som hänt, och ser till att nyheten når rätt mottagare.

Vi tror på ett öppet samhälle, och på att välinformerade medborgare är en förutsättning för demokrati. Vår ambition är att vara en motkraft i ett samhälle där insyn och transparens allt oftare ger vika för en utbredd sekretess.

LOKALA NYHETER

RIKSNYHETER

MEDICINNYHETER

DOMAR

SKRÄDDARSYDDA NYHETER

DATAJOURNALISTIK

Medievärlden om avslöjandet

Tidningen Medievärlden skriver om hur Nyhetsbyrån Siren blev först med att berätta om det strafföreläggande som utlöste sommarens...

LÄS FLER NYHETER FRÅN SIREN

Senaste tweeten

Personal på ett boende i Stockholm ska ha smiskat äldre på stjärten. "En tragisk och olycklig händelse."

SIREN PÅ TWITTER

Nytt på Linkedin

Medievärlden skriver om hur Siren hittade handlingen som utlöste sommarens regeringskris.

SIREN PÅ LINKEDIN