MARIE ERICSSON
JACK CARLSSON
ANNA NORBERG
GUNNAR JAKOBSSON
JESPER ERIKSSON

Välkommen till Nyhetsbyrån Siren

Nyhetsbyrån Siren skapar förutsättningar för bättre journalistik. Vår samhällsbevakning ger landets publicister unika nyheter att förmedla till sina läsare, lyssnare och tittare. Alltid med ett kvalitetssäkrat källmaterial i form av sökbara myndighetshandlingar.

Siren levererar fler än 3000 nyhetsunderlag varje dag – skräddarsydda efter varje enskild användares behov. Våra journalister tar fram korrekt information, förtydligar vad som hänt, och ser till att nyheten når rätt mottagare.

Vi tror på ett öppet samhälle, och på att välinformerade medborgare är en förutsättning för demokrati. Vår ambition är att vara en motkraft i ett samhälle där insyn och transparens allt oftare ger vika för en utbredd sekretess.

LOKALA NYHETER

RIKSNYHETER

MEDICINNYHETER

DOMAR

SKRÄDDARSYDDA NYHETER

DATAJOURNALISTIK

Höstens nyhet – explainers

Nu får användarna ännu mer i utbudet från Siren. Framöver skickar nyhetsbyrån ut förklaringsvideor, så kallade explainers, till...

LÄS FLER NYHETER FRÅN SIREN

Senaste tweeten

Mängden opioider som skrivs ut har minskat i hela landet det senaste decenniet – och allra mest i Värmland. "Svensk…

SIREN PÅ TWITTER

Nytt på Linkedin

Det är alltid en ära för Siren att få träffa hungriga journaliststudenter på Mittuniversitetet. I dag har nyhetschef Ulf Fahlén pratat passionerat om vikten av offentlighetsprincipen, så att g...

SIREN PÅ LINKEDIN