JACK CARLSSON
MARIE ERICSSON
ANNA NORBERG
GUNNAR JAKOBSSON
JESPER ERIKSSON

Välkommen till Nyhetsbyrån Siren

Nyhetsbyrån Siren skapar förutsättningar för bättre journalistik. Vår samhällsbevakning ger landets publicister unika nyheter att förmedla till sina läsare, lyssnare och tittare. Alltid med ett kvalitetssäkrat källmaterial i form av sökbara myndighetshandlingar.

Siren levererar fler än 3000 nyhetsunderlag varje dag – skräddarsydda efter varje enskild användares behov. Våra journalister tar fram korrekt information, förtydligar vad som hänt, och ser till att nyheten når rätt mottagare.

Vi tror på ett öppet samhälle, och på att välinformerade medborgare är en förutsättning för demokrati. Vår ambition är att vara en motkraft i ett samhälle där insyn och transparens allt oftare ger vika för en utbredd sekretess.

LOKALA NYHETER

RIKSNYHETER

MEDICINNYHETER

DOMAR

SKRÄDDARSYDDA NYHETER

DATAJOURNALISTIK

Kammarrätten ger Siren rätt mot Polisen

Siren tog strid mot Polismyndighetens maskning i uppsägningsärenden – och kammarrätten ger nyhetsbyrån rätt. Därmed blir det...

LÄS FLER NYHETER FRÅN SIREN

Senaste tweeten

När de två personerna släpptes från fyllecell i Kalmar var de fortfarande berusade. Trots det fick de tillbaka biln…

SIREN PÅ TWITTER

Nytt på Linkedin

Kammarrätten ger Siren rätt i en tvist med Polisen om sekretessen i uppsägningsärenden. Domen är en god nyhet för alla oss som värnar om det öppna och transparenta samhället.

SIREN PÅ LINKEDIN