MARIE ERICSSON
JACK CARLSSON
ANNA NORBERG
GUNNAR JAKOBSSON
JESPER ERIKSSON

Välkommen till Nyhetsbyrån Siren

Nyhetsbyrån Siren skapar förutsättningar för bättre journalistik. Vår samhällsbevakning ger landets publicister unika nyheter att förmedla till sina läsare, lyssnare och tittare. Alltid med ett kvalitetssäkrat källmaterial i form av sökbara myndighetshandlingar.

Siren levererar fler än 3000 nyhetsunderlag varje dag – skräddarsydda efter varje enskild användares behov. Våra journalister tar fram korrekt information, förtydligar vad som hänt, och ser till att nyheten når rätt mottagare.

Vi tror på ett öppet samhälle, och på att välinformerade medborgare är en förutsättning för demokrati. Vår ambition är att vara en motkraft i ett samhälle där insyn och transparens allt oftare ger vika för en utbredd sekretess.

LOKALA NYHETER

RIKSNYHETER

MEDICINNYHETER

DOMAR

SKRÄDDARSYDDA NYHETER

DATAJOURNALISTIK

Siren stärker familjebevakningen

Nyhetsbyrån Siren satsar på den lokala familjebevakningen – och tillför mer material. Från och med nu får du som Sirenanvändare...

LÄS FLER NYHETER FRÅN SIREN

Senaste tweeten

En ambulans under utryckning i Halland fick tekniska problem, och kunde inte köra fortare än 60 kilometer i timmen.…

SIREN PÅ TWITTER

Nytt på Linkedin

Siren har nu tillfört ännu mer material till den publika valsajten. I artikeln undersöks hur valdeltagandet har sett ut och vad som utmärker väljarkåren i landets kommuner – utifrån sju olika...

SIREN PÅ LINKEDIN