JACK CARLSSON
MARIE ERICSSON
ANNA NORBERG
GUNNAR JAKOBSSON
JESPER ERIKSSON

Välkommen till Nyhetsbyrån Siren

Nyhetsbyrån Siren skapar förutsättningar för bättre journalistik. Vår samhällsbevakning ger landets publicister unika nyheter att förmedla till sina läsare, lyssnare och tittare. Alltid med ett kvalitetssäkrat källmaterial i form av sökbara myndighetshandlingar.

Siren levererar fler än 3000 nyhetsunderlag varje dag – skräddarsydda efter varje enskild användares behov. Våra journalister tar fram korrekt information, förtydligar vad som hänt, och ser till att nyheten når rätt mottagare.

Vi tror på ett öppet samhälle, och på att välinformerade medborgare är en förutsättning för demokrati. Vår ambition är att vara en motkraft i ett samhälle där insyn och transparens allt oftare ger vika för en utbredd sekretess.

LOKALA NYHETER

RIKSNYHETER

MEDICINNYHETER

DOMAR

SKRÄDDARSYDDA NYHETER

DATAJOURNALISTIK

Getter istället för julklappar

Nyhetsbyrån Siren önskar alla en riktigt god jul! I julgåva av oss får våra kunder, precis som förra året år, ingenting. Siren...

LÄS FLER NYHETER FRÅN SIREN

Senaste tweeten

Totalt fick 223 000 personer i Sverige a-kassa någon gång under 2017. Det är en minskning med 3,6 procent jämfört m…

SIREN PÅ TWITTER

Nytt på Linkedin

Sirens kunder går bet på julklappen i år också. Istället har vi köpt getter till sjukdomsdrabbade familjer i Nepal.

SIREN PÅ LINKEDIN